דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​מבוא למחקר נרטיבי

מרצה ומנחה: ד״ר גבריאלה ספקטור-מרזל
הסדנה תתקיים ביום ראשון, 11 בפברואר 2018, בשעות 10:00–14:30
בעשורים האחרונים המחקר הנרטיבי נכנס למגוון דיסציפלינות ופרופסיות חברתיות. בסדנה יוצגו עיקריה של הפרדיגמה הנרטיבית מתוך תפיסתה כפרדיגמה פרשנית ייחודית בתוך המחקר האיכותני. ככל שיאפשר הזמן, יידונו הנושאים האלה: ההתפתחות ההיסטורית של המחקר הנרטיבי; הגדרות של המושג נרטיב; היסודות הפילוסופיים של הפרדיגמה הנרטיבית (אונטולוגיה ואפיסטמולוגיה); גישות שונות למחקר נרטיבי ועקרונות מתודולוגיים.

הרשמה נסגרה