דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​לנצח את הפחד ממכתב הרביזיה!: סדנה להכנה אפקטיבית של רביזיות ומכתבי פירוט תיקונים לעורך

מרצה ומנחה:  ד"ר יערית בוקק-כהן
הסדנה תתקיים ביום שני, 19 בפברואר 2018, בשעות 10:00–14:30
הסדנה מיועדת להקנות מיומנויות של עריכה מיטבית של רביזיות למאמרים אשר עברו שיפוט והתקבלה החלטה לאפשר למחבר/ת לתקנם. בסדנה נלמד כיצד לקרוא את המסרים הסמויים שכתובים בין השיטין בהערות  השופטים; לאבחן את הציפיות שלהם ושל העורך ממאמר מתוקן שיתקבל לפרסום; לזהות את גישת השופטים כלפי נושא המאמר וממצאיו ולהתאים את רוח המאמר וסגנונו להשקפתם, תוך הלימה גם לגישת המחבר ולמערכת ערכיו; כיצד לחלק את העבודה לשלבים על פי סדר עבודה לוגי ואפקטיבי ולבצע תיקונים בזמן קצר יחסית. מה ראוי לעשות כאשר שני שופטים או שלושה  מציעים הצעות סותרות? מה לעשות וכיצד על המחבר/ת להגיב במקרה שהוא/היא מתנגד/ת בתוקף לאחת מההערות או ההצעות של השופט? כיצד על המחבר/ת לענות לשופט במקרה שהוא/היא מסרב/ת להיענות לאחת מביקורותיו מסיבה אידיאולוגית, מתודולוגית, אתית או תיאורטית? כיצד להתמודד עם הערות בדבר האתיקה המקצועית של המחקר? כיצד לערוך תיקונים ותוספות תוך עמידה במגבלת מספר המילים?
נדגים את חשיבותו המכרעת של המכתב לעורך לאחר הגשת רביזיה, שחשיבותו עולה לרוב על זו של  תוכן המאמר המתוקן; נלמד כיצד לערוך את המכתב לעורך ולשופטים המפרט את התיקונים באופן שיבליט את המענה הקפדני שניתן להערות, וינגיש את התיקונים באופן בולט שיזרז את קריאתם. עוד נעסוק בשאלה כיצד מתמודדים עם רביזיה שנייה ואף שלישית ובהבדלים ביניהן לבין רביזיה ראשונה; האם ומתי לשלוח לעורך תזכורת ולברר אם התקבלה החלטה בעניין הרביזיה? ואם כן - כיצד לנסחה ולמי להפנותה? האם וכיצד ניתן לערער על החלטת העורך לדחות את הרביזיה?


ההרשמה נסגרה