דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​מבוא למחקר איכותני חזותי

מרצה ומנחה: ד"ר רבקה הלל-לביאן
הסדנה תתקיים ביום רביעי, 21 בפברואר 2018 , בשעות 10:00 – 14:30

בעידן הנוכחי לדימויים חזותיים יש תפקיד מרכזי בכינון העולם החברתי ובבניית ידע. המחקר האיכותני, שבאופן מסורתי עסק במילים, נענה בשנים האחרונות לאתגר שמציבה מציאות זו. מתודולוגיות איכותניות מציעות דרכים לניתוח נתונים חזותיים דוגמת צילומי סטילס, צילומי וידאו, ציורים וקולאז'ים. לצד אלה פותחו מתודולוגיות דוגמתPhotovoice , המציעות למשתתפים דרכים חדשות ורפלקטיביות להבין את עולמם ולייצגו, במטרה להביא לשינוי וכחלק מפרקטיקה של העצמה אישית וחברתית.
בסדנה יוצגו תפיסות שונות של המחקר האיכותני החזותי. ככל שהזמן יאפשר יידונו סוגיות הקשורות למחקר זה, ובהן איסוף נתונים וניתוחם, כתיבה משולבת בדימויים חזותיים ואתיקה.

ההרשמה נסגרה