דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חינוך בקונפליקט, עם קונפליקט ולקונפליקט: קורס למכשירות ולמכשירי מורים ומורות בשדה מורכב

קורס משותף של מכון מופ"ת וקרן לאוטמן שמטרתו היא לפתוח את הדרך לחשיבה מחודשת על תפקידם של קונפליקטים חברתיים ופוליטיים בחברה הישראלית ובמערכת החינוך בפרט ולהכשיר מרצים ואנשי חינוך לעבודה עם קונפליקטים ככלים חינוכיים. תחת ראייתם כמכשול שיש להתגבר עליו, מבקש קורס זה להצביע על חשיבותם של קונפליקטים כאמצעים ייחודיים המאפשרים הכשרה וחינוך של מורים ושל תלמידים לחיים במציאות מורכבת ובחברה דמוקרטית פלורליסטית.

בבסיס הקורס עומדת תפיסה לפיה כדי לעבוד עם קונפליקטים יש לצאת את תחומי החינוך המסורתיים ולשאוב מעולמות תוכן שלעתים נראים רחוקים, אך שאינם כאלו כל עיקר. לכן, במהלך הקורס תועברנה סדנאות בתחומים כמו פיזיקה ומדעי המורכבות. זאת, לצד יחידות בתחומים מקובלים יותר בתחומי החינוך, הסוציולוגיה וההיסטוריה.

הקורס בנוי משלוש חטיבות:

  1. רפלקסיה: תהליך אישי של המשתתפים שבלבו בירור עמדות ומפגש עם מורכבות הזהות הפרטית.

  2. תשתית הידע והתנסות תיאורטית: חשיפת המשתתפים להקשר התרבותי, החברתי והפוליטי הישראלי בו התגבשה המציאות המורכבת רווית הקונפליקטים בארץ. במסגרת חלק זה יינתן רקע היסטורי לגיבושה של החברה הישראלית ותיפתח ״מפת הקונפליקטים״ הישראלית, לא רק לשם הידע, אלא גם כדי לרענן את תפיסותינו לגבי הרכבה של החברה וכדי למלא את ״בנק הקונפליקטים״, שבתורו יאפשר מלאי מגוון של מחלוקות לעיסוק והבנה של מלוא המתח המובנה במבנה החברה הישראלית.

  3. תרגום של תפיסות ותובנות לכלל מעשה חינוכי: על בסיס החוויות האישיות והידע התשתיתי יגבשו המשתתפים כלים (מערכי שיעור, תכניות עבודה, סדנאות עמיתים וכיוצא באלו) לקידומו של חינוך עם קונפליקט ולקונפליקט במוסדותיהם.

היקף: 60 שעות אקדמיות

מועד: הקורס יתקיים בימים מרוכזים (בעיקר בחופשות) ויותאם ללוח השנה האקדמי.

מחיר: 1500שח

נושאי הקורס

חטיבה ראשונה – בירור עמדות ורפלקציה

מפגש 1, יום ראשון, 8.4.2018

מיקום: מכון מופ״ת

14.15-15.45 – ״חינוך לקונפליקט?״: הצגת התכנית (מנחה: ד״ר נמרוד טל, מכללת סמינר הקיבוצים)
                        *לקראת הפגישה יתבקשו המשתתפים לקורא קטעים מתוך ספרה של לין דיוויס בנושא

16.00-17.30 – ״ על המתימטיקה של מערכות לא לינאריות״ (מנחה: פרופ׳ ורד רום-קידר, מכון ויצמן)

17.45-19.15 – ״אמנות מתוך קונפליקט״ (מנחה: גב׳ אביגיל שפרבר, אמנית יוצרת ומייסדת ארגון ״בת-קול״, ארגון לסביות דתיות)

 

מפגש 2, יום ראשון, 22.4.2018

מיקום: מכון מופ״ת

14.15-15.45 – ״מיינדפולנס, מוח וקונפליקטים פנימיים בשדה החינוך״ (מנחה: מר עמוס אבישר, מכון מודע למיינדפולנס, מדע וחברה, המרכז הבינתחומי הרצליה)

16.00-17.30 – פסיכולוגיה, קונפליקט והעצמי המורכב (מנחה: ד״ר ניסים אבישר, סמינר הקיבוצים)

17.45-19.15 – ״תחנת עיבוד: סדנת עיבוד תכני החטיבה הראשונה״ (מנחים: ד״ר יעל בר-לב וד״ר נמרוד טל)

 

מפגש 3, יום ראשון, 27.5.2018

סיור וסדנה החותמים את חטיבת בירור העמדות והרפלקציה בהנחיית ד״ר יעל בר-לב וד״ר נמרוד טל. יעד הסיור ייקבע בהמשך על-ידי מנחי היום ובתיאום עם הקבוצה, כך שיהלום את אופייה, יעדיה, הרכבה ואת התהליך שתבחר לעבור.


חטיבה שניה – תשתית הידע

מפגש 4, יום ראשון, 17.6.2018

מיקום: מכון מופ״ת

14.15-15.45 – ״עבר במחלוקת: התמודדות עם שחיקתו של הנרטיב הציוני״ (פרופ׳ אייל נווה, אוניברסיטת תל-אביב וסמינר הקיבוצים).

16.00-17.30 – ״ קונפליקט כבסיס לדיאלוג אמתי: רב תרבויות פלורליסטית המעוגנת בתיאוריית הקונפליקט (מנחה: ד״ר רוני ריינגולד, מכללת אחווה).

17.45-19.15 – ״צורות של הקשבה״ (ד״ר יעל-בר לב)

 

מפגש 5, יום ראשון, 15.7.2018

מיקום: מכון מופ״ת

14.15-15.45 – חינוך עם קונפליקט בחברה הישראלית (מנחה: ד״ר תמי הופמן, אוניברסיטת תל אביב וסמינר הקיבוצים)

16.00-17.30 – ״הכשרת מורים בחצר האחורית ככלי לפיתוח תודעה חברתית״ (מנחה: ד״ר אדם הישראלי, סמינר הקיבוצים)

17.45-19.45 – ״הציונות הדתית: בין תרבות נגד לזרם המרכזי של הישראליות״ (מנחה: ד״ר חנן מוזס, מכללת הרצוג)

 

מפגש 6, יום ראשון, 5.8.2018

מיקום: מכון מופ״ת

14.15-15.45 – ״ מרחבי המגורים של החברה החרדית - חקר מגמות ותהליכים עכשוויים והשלכתם על המרחב״ (מנחה: ד״ר לי כהנר, מכללת אורנים)

16.00-17.30 – ״מגדר, פמיניזם ומבנה החברה הערבית בישראל״ (מנחה: גב׳ יבא יזבק, אוניברסיטת תל אביב)

17.45-19.15 –  ״תחנת עיבוד: סדנת עיבוד תכני התכנית״ (מנחים: ד״ר יעל בר-לב וד״ר נמרוד טל)


חטיבה שלישית – המעשה החינוכי

מפגשים 7, יום שלישי, 4.9.2018

מיקום: ירושלים

יום סיור בירושלים שיכלול יחידת הנחייה שתועבר על-ידי ד״ר יעל בר-לב וכן הרצאה שתפתח את חטיבת ״המעשה החינוכי״. בסיור נפגש עם אנשי חינוך מירושלים העובדים באזורי קונפליקט ועם אוכלוסייה הטרוגנית וכן עם נציגים של החברה החרדית, עמם ננהל רב-שיח.

 

מפגש 8, יום רביעי, 10.10.2018

מיקום: מכון מופ״ת

14.15-15.45 – ״ללמד את הקונפליקט: הוראת ספר לימוד ההיסטוריה הדו-נרטיבי בבית הספר״ (מנחה: ד״ר מיכל ווסר, סמינר הקיבוצים ובית ספר שער הנגב)

16.00-17.30 – "שינוי במחלוקת: לימוד נושאים היסטוריים שנויים במחלוקת ושינוי עמדות" (מנחה: ד״ר צפריר גולדברג, אוניברסיטת חיפה)

17.45-19.15 –

 

מפגש 9, יום חמישי, 11.10.2018

מיקום: מכון מופ״ת

15.15-15.45 – סדנה בהנחיית ד״ר יעל בר לב

16.00-17.30 – מפגש ודיון עם נאדיה כינאני ואריק ספורטה, מנהלי בית הספר הדו-לשוני בירושלים

17.45-19.15 – כתיבה וגיבוש תוצרים חינוכיים: סדנאות עבודה וחשיבה אישית ומשותפת (מנחה: ד״ר נמרוד טל)

 

מפגש 10,

14.15-15.45 – ״אירוע סיום: חממת יזמות בין-מוסדית ויצירת קשרי עבודה להמשך״ (מנחים: ד״ר יעל בר לב וד״ר נמרוד טל)

16.00-17.30 – ״אירוע סיום״ (המשך)

17.45-19.15 – הגשת תוצרים, סיכום הקורס ועיבוד (מנחה: ד״ר נמרוד טל)


משתתפים:

ד״ר צפריר גולדברג – מרצה באונ' חיפה, מורה מורים, ובעבר מורה להיסטוריה ועורך ספרי לימוד.  במחקרו עוסק בהוראה ולמידה בהיסטוריה, זהות קבוצתית ולמידה, פיתוח חשיבה גבוהה והכשרת מורים.

ד״ר רוני ריינגולד – מרצה בכיר וראש תוכנית לימודי מוסמך בהוראה במכללה האקדמית אחוה. לשעבר ראש החוג לחינוך במכללה האקדמית אחוה. עוסק במיוחד בחינוך רב-תרבותי, אומץ מוסרי של מורים, הכשרה ראשונית ופיתוח מקצועי מתמשך של מורים.

ד״ר אדם הישראלי – בוגר מכון מנדל למנהיגות, כיום עומד בראש היחידה למעורבות חברתית בסמינר הקיבוצים וממונה על תוכנית "תקווה ישראלית". מרצה באונ' ת"א בחוג לחינוך. הקים וניהל באונ' ת"א את התוכנית לתלמידי תיכון מצטיינים בדגש עם נגישות להשכלה גבוהה לצעירים מהפריפריה. בין תחומי המחקר שלו: אי שוויון חינוכי בישראל, יחסי מרכז ופריפריה, חינוך בלתי פורמלי ויחסי משפחה והשכלה.

ד״ר צבי בקרמן – מרצה לאנתרופולוגיה של החינוך בבית הספר לחינוך באונ׳ העברית בירושלים וחבר סגל במכון מנדל למנהיגות בירושלים. הוא עוסק במחקר של תהליכי הבניית זהות, כולל זהות תרבותית, אתנית ולאומית, בהקשרים של מפגשי למידה פורמליים ולא-פורמליים. במיוחד עוסק ד״ר בקרמן באופן בו רעיונות כמו תרבות וזהות מצטלבים עם נושאים של צדק חברתי, חינוך לשלום וחינוך בין-תרבותי וחינוך אזרחי. ד״ר בקרמן ערך, כתב ופרסם ספרים מאמרים רבים בתחומים אלו והוא העורך המייסד של כתב העת Diaspora, Indigenous, and Minority Education: An International Journal.

ד״ר לי כהנרגאוגרפית חברתית, מכהנת כראש החוג ללימודים רב-תחומיים ומרצה בכירה במחלקה לגאוגרפיה ולימודי סביבה במכללה האקדמית לחינוך אורנים וחוקרת בתכנית המחקר "חרדים בישראל" במכון הישראלי לדמוקרטיה. מחקריה עוסקים, בין היתר, בהתפתחות המרחב החרדי בישראל (תחום המחקר העיקרי), תעסוקת נשים חרדיות ואודות הקבוצות החרדיות המודרניות. כהנר חברה בצוותי חשיבה ותכנון של משרדי הממשלה העוסקים במרחב החרדי. ספרה 'חרדיות מודרנית – מעמד ביניים חרדי בישראל' (בשיתוף עם ד"ר חיים זיכרמן) התפרסם בסוף שנת 2012. ממחברי "שנתון החברה החרדית בישראל" (2016), בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה.

פרופ׳ אייל נווה –פרופ' מן המניין להיסטוריה באונ׳ תל אביב ועמד בראש החוג להיסטוריה בשנים 2012-2016. הוא מכהן כיו"ר המועצה האקדמית ויו"ר וועדת המינויים העליונה של המכללה לחינוך ואומנויות סמינר הקיבוצים. נווה כתב ספרים ומאמרים רבים בהיסטוריה של ארה"ב בדגש על היסטוריה תרבותית והיסטוריה אינטלקטואלית. בנוסף לספריו  ומחקריו האקדמיים העוסקים בהיסטוריה של ארה"ב ובהיסטוריה ישראלית מודרנית, כתב אייל נווה 7 ספרי לימוד למערכת החינוך. הוא עוסק בתחום החינוך ההיסטורי בארץ ובעולם ובין יתר הפרויקטים שהשתתף בהם היה כתיבה ספר לימוד ישראלי פלסטיני בשני נרטיבים. ספרו האחרון, עבר בסערה – מחלוקות על סוגיות היסטוריות בישראל יצא לאור לפני מספר חדשים בהוצאת מופת והקיבוץ המאוחד קו אדום.

מר עמוס אבישר – מנהל הפעילות בקהילה במכון מודע למיינדפולנס, מדע וחברה במרכז סגול למוח ותודעה בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. מורה ומחנך לשעבר בתיכון בבת ים, וכיום מפתח השתלמויות וקורסים במיינדפולנס וחקר מוח למורים בבתי ספר.

ד״ר יעל בר לבבעלת תואר ד"ר בחינוך. מלווה, לאורך שנים, יחידים וצוותים בתחומי פיתוח אישי ומקצועי ובתהליכי פיתוח תוכן. במשך 14 שנים, עד לאחרונה, מילאה שורת תפקידים כחברת סגל במוסדות מנדל למנהיגות. תחומי עיסוק עיקריים: 1. הוראת גישת ה"התמקדות" Focusing,  יישום הגישה בחינוך, בניהול ובצמיחה אישית. 2. הוראה, הנחיה ופיתוח תוכן בתחום אתגרי המציאות מרובת התרבויות בישראל. בעבודת הדוקטורט חקרתי היבטים של שייכות וזהות יהודית במשפחות חילוניות בישראל. תחומי עיסוק נוספים לאורך השנים: קוגניציה ולמידה, פדגוגיות של הוראה, חינוך וטלוויזיה. בכל התחומים בהם אני עוסקת, אני משלבת מחקר, הוראה, פיתוח תאורתי ועשייה בשטח. בוגרת בית -הספר למנהיגות חינוכית ותכנית גוונים לקידום פלורליזם בחברה הישראלית.