דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​סדנת SEM לחוקרים, לדוקטורנטים ולפוסט-דוקטורנטים במדעי החינוך

מרצה ומנחה: ד"ר שמעון פרידקין

ניתוח משוואות מבניות (Structural Equation Modeling, או SEM), הוא אחד מהניתוחים הסטטיסטיים המתקדמים במדעי חינוך. מחד גיסא, היתרון בשימוש בו הוא פשטות הצגתה של מערכת משוואות מבניות. מאידך גיסא, לצורך ביצועו נדרשת מיומנות בתפעול תוכנות ייעודיות.
המשתתפים בסדנאות ילמדו צעד אחר צעד כיצד לבנות מודלים סטטיסטיים בסיסיים ומתקדמים, להריצם באמצעות AMOS-IBM ותוכנות SEM בשפת R (dlSEM, ctSEM, autoSEM, OpenMx, semPlot, lavaan), לפרש את התוצאות ולהציג את הממצאים לפי כללי הדיווח המקובלים.
הסדנה תתבסס על קשת רחבה של מחקרים מתחום החינוך.

רשימת הנושאים

 1. Tutorial: Getting Started with SEM Graphics
 2. Estimating Variances and Covariances; Testing Hypotheses; More Hypothesis Testing; Conventional Linear Regression
 3. Unobserved Variables; Exploratory Analysis; A Nonrecursive Model; Confirmatory Factor Analysis
 4. An Alternative to Analysis of Covariance; Simultaneous Analysis of Several Groups; Simultaneous Factor Analysis for Several Groups. Estimating and Testing Hypotheses about Means
 5. Regression with an Explicit Intercept; Factor Analysis with Structured Means; Sörbom's Alternative to Analysis of Covariance
 6. Missing Data; More about Missing Data; Bootstrapping; Bootstrapping for Model Comparison; Bootstrapping to Compare Estimation Methods
 7. Specification Search; Exploratory Factor Analysis by Specification Search
 8. Multiple-Group Factor Analysis; Multiple-Group Analysis
 9. Cross-lagged Analysis; Latent growth Analysis
 10. Data Imputation; Analyzing Multiply Imputed Datasets; Censored Data; Ordered-Categorical Data
 11. Mixture Modeling with Training Data; Mixture Modeling without Training Data; Mixture Regression Modeling
 12. Using SEM Graphics without Drawing a Path Diagram; Simple User-Defined Estimands I; Simple User-Defined Estimands II
 13. Indirect Effects; Mediation Analysis; Moderation Analysis


הסדנה תתקיים ביום שני, ט' בתמוז תשע"ז, 3 ביולי 2017, בשעות 15:00-10:00

עלות: 200 ₪טופס התעניינות (לקבלת פרטים נוספים בלבד)