דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מיומנויות לפרסום מאמרים איכותניים - מתקדמים

​מרצה ומנחה: ד"ר יערית בוקק-כהן

כדי להפיק מן הסדנה את המיטב המשתתפים יביאו עמם שלד של ראשי פרקים למאמר שהם מתכוונים לכתוב, ועליו יעבדו במהלך הסדנה. שבועיים לפני הסדנה יקבלו המשתתפים רשימה של שלושה מאמרים לקריאה, ודוגמאות מהם תוצגנה בסדנה.

בסדנה נעסוק בסוגיות שלהלן: כתיבת מאמרים בצוות - אתגרים והזדמנויות; תכנון לו"ז לכתיבת מאמר בתנאים של שעות פנאי מעטות, ויצירת מחויבות ללו"ז זה; חלוקת פרק המבוא לתתי-פרקים והובלת המבוא לפי הרציונל התאורטי; מיקוד נושא המאמר והתאמתו למסגרת התאורטית ההולמת את הנתונים, ובה בעת גם את השקפת עולמו של החוקר ואת השיח הבין-לאומי האקטואלי בין חברי קהיליית החוקרים בתחום; ניסוח שאלות מחקר מעוררות עניין; ה"ידוע" וה"בלתי ידוע" בפרק המתודולוגי בתיאור איסוף הנתונים ובניתוחם; ציון רפלקטיבי של מיקום החוקר בשדה positionality; בין נתונים לפרשנות: שילוב המובאות והציטוטים מהמרואיינים בטקסט הפרשני של הכותב ביחס לנתונים הגולמיים, תוך התדיינות עם ספרות בתחום; חלוקת פרק הממצאים לתתי-פרקים; האופן והמינון הנכון והרצוי להביא ציטוטי מרואיינים ושיטות להצגת ממצאים רבים חרף מגבלת מספר המילים; רצף ההנכחה של הכותב בטקסט ומיקומו בשדה המחקר; דילמת ה"ענווה" בניסוח המסקנות וההמלצות בסיום המאמר; הפקת מספר המאמרים המרבי ממאגר נתונים אחד ("מודל העוגה") ובפרק זמן קצר; בחירת כתב העת; תכתובת ותקשורת עם העורך ו/או עם המערכת: כללי "עשה" ו"אל תעשה" בתכתובת עם העורך ועם המערכת לאחר הגשת המאמר; כיצד "לשווק" את המאמר בפני העורך והשופטים; הגדלת חשיפת המאמר לציטוטים לאחר פרסומו; הכנת רשימה ביבליוגרפית אסטרטגית שתגדיל את סיכויי הקבלה של המאמר; שיטות לניסוח ולבחירת כותרת ותת-כותרת אטרקטיביות למאמר; בחירה אסטרטגית של שופטים למאמר (בכתבי עת המבקשים מן המחברים למסור שמות שופטים מועדפים ולא מועדפים); בחירה אסטרטגית של עורך בכתבי עת המבקשים מהכותב לבחור עורך מתוך רשימה.

הסדנה תתקיים ביום שלישי, כ"א באלול תשע"ז, 12 בספטמבר 2017, בשעות 14:00-9:30
עלות: 200 ₪

ההרשמה נסגרה


טופס התעניינות (לקבלת פרטים נוספים בלבד)