דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​מיומנויות לפרסום מאמרים איכותניים - מתחילים

מרצה ומנחה: ד"ר יערית בוקק-כהן

לסדנה שלוש מטרות עיקריות: (1) העלאת החוללות העצמית של הכותב/ת בכתיבת מאמרים איכותניים; (2) שיפור טכניקת הכתיבה של מאמרים איכותניים; (3) טיפים ל"שיווק" נכון של המאמר בפני העורך והשופטים.
שבועיים לפני הסדנה יקבלו המשתתפים רשימה של שלושה מאמרים לקריאה, ודוגמאות מהם תוצגנה בסדנה.
הסדנה תתחלק לשלושה חלקים:

  1. בחלק הראשון נדון בהרחבת הזהות המקצועית של המשתתף/ת ובהוספת נדבך זהות נוסף של "חוקר/ת", ונאתר גורמי מוטיבציה אינטרינזיים (רצון להדגים תופעה חשובה שטרם נחשפה; רצון לזעוק לעולם על עוולה שלא ניתנה לה תשומת לב מדעית וחברתית; רצון של החוקר להוכיח את יכולותיו לאנשים שבעבר לא העריכו אותו וכד'), וגורמי מוטיבציה אקסטרינזיים (קידום ותגמול מוסדי).
  2. בחלק השני נלמד לקבוע לו"ז יעיל לכתיבת מאמר בתנאים של שעות פנאי מעטות, וליצור מחויבות ללו"ז זה; נלמד אילו נושאים למאמרים רצוי לבחור מתוך כלל הנושאים והתמות העולים מממצאי המחקר, וכיצד לקשר אותם לתאוריות מרכזיות בתחום הדעת של המחקר; איך לשלוף ביעילות חומרים ביבליוגרפיים ולערוך סקירת ספרות ממוקדת ורלוונטית לנושא המאמר, תוך קישורו לשיח האקדמי הבין-לאומי בנושא זה; כיצד לנסח את שאלות המחקר ומטרותיו תוך הקפדה על עקיבות פנימית והתאמה - הן לתאוריה שנבחרה הן למתודולוגיה ולממצאים שיבואו בהמשך; נלמד להתאים את רמת הפירוט וסגנון הכתיבה של פרק השיטה לדרישות כתב העת שאליו מתכננים להגיש את המאמר (או קטגוריית כתבי עת), ובדומה לכך - כיצד לשלב מובאות וציטוטים במינון הנכון בטקסט הפרשני של המחבר/ת תוך התדיינות עם ספרות בתחום; נבחין בין פרק הממצאים לבין פרק הדיון, הכולל עלייה לרמה פרשנית יותר גבוהה מהרמה שהוצגה בממצאים ומתייחס להשלכות התאורטיות, לחידושים התאורטיים ו/או המתודולוגיים ומביא את הטיעונים המרכזיים של הכותב/ת ואת מסקנותיו/ה.
  3. בחלק השלישי נדון בכללי ה"עשה" וה"אל תעשה" באינטראקציות עם מערכות כתבי עת; נלמד כיצד רצוי לבחור כתב עת להגשה; נלמד על הוספה אסטרטגית של ציטוט מאמרים מכתב העת הזה, ושל ציטוטי מאמרים אחרים של חוקרים בולטים בתחום; עוד נלמד על בחירת כותרת ותת-כותרת אטרקטיביים למאמר; תכנון הפקת מספר מאמרים מרבי ממאגר נתונים אחד והסדר הכרונולוגי של כתיבתם.

הסדנה תתקיים ביום חמישי, ט"ז באלול תשע"ז, 7 בספטמבר 2017, בשעות 14:00-9:30
עלות: 200 ₪

ההרשמה נסגרה


טופס התעניינות (לקבלת פרטים נוספים בלבד)