דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​מבוא למחקר נרטיבי

מרצה ומנחה: ד״ר גבריאלה ספקטור-מרזל

בעשורים האחרונים המחקר הנרטיבי נכנס למגוון דיסציפלינות ופרופסיות חברתיות. בסדנה יוצגו עיקריה של הפרדיגמה הנרטיבית מתוך תפיסתה כפרדיגמה פרשנית ייחודית בתוך המחקר האיכותני. ככל שיאפשר הזמן, יידונו הנושאים האלה: ההתפתחות ההיסטורית של המחקר הנרטיבי; הגדרות של המושג נרטיב; היסודות הפילוסופיים של הפרדיגמה הנרטיבית (אונטולוגיה ואפיסטמולוגיה); גישות שונות למחקר נרטיבי; עקרונות מתודולוגיים.

הסדנה תתקיים ביום שלישי, י' בתמוז תשע"ז, 4 ביולי 2017, בשעות 14:00-9:30
עלות: 200 ש"ח


טופס התעניינות (לקבלת פרטים נוספים בלבד)