דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​מבוא למחקר איכותני

מרצה ומנחה: ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

הסדנה מיועדת למשתתפים המעוניינים להכיר את עקרונות המחקר האיכותני ואת מהלכיו המרכזיים. יוצג הבסיס הפילוסופי של מחקרים איכותניים המעוגנים בפרדיגמות הפרשניות, יידונו מסורות שונות במחקר האיכותני, ויוצגו שיטות מרכזיות לאיסוף נתונים ולניתוחם. ככל שהזמן יאפשר נידרש לסוגיות הקשורות למחקר איכותני כמו אתיקה, מקום החוקרת ותבחיני איכות.

הסדנה תתקיים ביום ראשון, ח' בתמוז תשע"ז, 2 ביולי 2017, בשעות 14:00-9:30
עלות: 200 ₪


טופס התעניינות (לקבלת פרטים נוספים בלבד)