דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​הכנה אפקטיבית של רביזיות ומכתבי פירוט תיקונים לעורך

מרצה ומנחה: ד"ר יערית בוקק-כהן

הסדנה מיועדת להקנות מיומנויות של עריכה מיטבית של רביזיות למאמרים אשר עברו שיפוט והוחלט לאפשר למחבר/ת לתקנם. בסדנה נלמד כיצד לקרוא את המסרים הסמויים שכתובים "בין השיטין" בהערות השופטים; לאבחן את הציפיות שלהם ושל העורך ממאמר מתוקן שיתקבל לפרסום; לזהות את גישת השופטים כלפי נושא המאמר וממצאיו ולהתאים את רוח המאמר וסגנונו להשקפתם, אך באופן שיהלום גם את גישת המחבר ואת מערכת ערכיו.
עוד נלמד כיצד לחלק את העבודה לשלבים על פי סדר עבודה לוגי ואפקטיבי ולבצע תיקונים בזמן קצר יחסית; מה ראוי לעשות כאשר הצעותיהם של חלק מהשופטים סותרות זו את זו? מה לעשות וכיצד להגיב אם המחבר/ת מתנגד/ת בתוקף לאחת מהערות השופט או הצעותיו? כיצד לענות לשופט כשהמחבר/ת מסרב/ת לקבל את אחת מביקורותיו מסיבה מתודולוגית, אתית או תאורטית? כיצד להתמודד עם הערות הנוגעות לאתיקה המקצועית של המחקר? כיצד לערוך תיקונים ותוספות תוך עמידה במגבלת מספר המילים?
נוסף לכל אלה נדון בחשיבותו המכרעת של המכתב לעורך לאחר הגשת רביזיה, שחשיבותו עולה לרוב על חשיבות תוכנו של המאמר המתוקן; נלמד כיצד לערוך את המכתב המפרט עבור העורך והשופטים את התיקונים באופן שיבליט את המענה הקפדני שנתן המחבר להערות, וינגיש את התיקונים באופן בולט שיזרז את קריאתם. עוד נעסוק בשאלה כיצד מתמודדים עם רביזיה שנייה ואף שלישית ומה ההבדלים ביניהן לבין רביזיה ראשונה? האם ומתי לשלוח לעורך תזכורת ולברר אם התקבלה החלטה בעניין הרביזיה? ואם כן - כיצד לנסחה ולמי להפנותה? האם וכיצד ניתן לערער על החלטת העורך לדחות את הרביזיה?

הסדנה תתקיים ביום שלישי, י"ד באלול תשע"ז, 5 בספטמבר 2017, בשעות 14:00-9:30
עלות: 200 ₪


טופס התעניינות (לקבלת פרטים נוספים בלבד)