דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מבוא לחקר הטקסט והשיח: המסע הפרשני בין הגלוי והסמוי

מרצה ומנחה: פרופ' עירית קופפרברג

הסדנה מיועדת למשתתפים המעוניינים להתנסות בניתוח שיח דבור, כתוב ומקוון, כדי ללמוד תחום חדש או כדי לקדם את מחקרם. הסדנה תכלול הצגה של מסגרות תאורטיות ומתודולוגיות ותאפשר למשתתפים להתנסות בניתוח של טקסטים.
במהלך הסדנה יינתנו תשובות לשאלות שונות, ובהן: מהו שיח? מהו חקר השיח? מה מקומו של ההקשר בניתוח שיח? אילו גישות קיימות בתחום? כיצד יכול תחום זה לקדם את עבודת החוקר האיכותני? כיצד מבצעים ניתוח שיח? כיצד ניתן לשלב מחקר איכותני עם מחקר כמותי? כיצד אוספים נתונים בתחום חקר השיח? מהו מקומו של הסיפור האישי בתחום? איך ניתן לבצע מחקר אמין? מה הוא מקומה של הפרשנות בתהליך המחקרי? אילו שיטות ניתוח מאפשרות לזהות משמעות גלויה ומשמעות סמויה?
לאחר הסדנה יקבלו המשתתפים רשימה רלוונטית של מקורות ביבליוגרפיים.
הסדנה תתחלק לשלושה חלקים:

  1. הצגת מסגרת תאורטית שתגדיר את התחום ואת הגישות השונות הקיימות, בלוויית דוגמאות.
  2. התמקדות בתהליך איסוף הנתונים, ניתוחם ופרשנותם. המשתתפים יתנסו בניתוח טקסטים משיח דבור ומקוון.
  3. התייחסות לשאלות שעולות מתוך מחקריהם של משתתפי הסדנה.

הסדנה תתקיים ביום שני, כ' באלול תשע"ז, 11 בספטמבר 2017, בשעות 14:00-9:30
עלות: 200 ₪


טופס התעניינות (לקבלת פרטים נוספים בלבד)