דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​ניתוח טקסט ושיח המשלב שפה פיגורטיבית: המשך המסע הפרשני בין הגלוי והסמוי

מרצה ומנחה: פרופ' עירית קופפרברג

מטרת הסדנה היא להמחיש לחוקרים מכל תחומי הדעת איך אפשר לזהות, לתאר ולפרש את תפקידי השפה הפיגורטיבית בתקשורת בין-אישית (דבורה, כתובה ומקוונת) כדי להפיק את המשמעות הגלויה והסמויה מנתוני המחקר.
הסדנה תציע תשובות לשאלות האלה: מהי שפה פיגורטיבית מנקודת מבט של חקר השיח? מה הם מאפייני נקודת מבט זאת, ובמה היא שונה מנקודות מבט אחרות (למשל נקודות המבט של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, חקר הספרות וחקר המוח)? כיצד יכול תחום זה לקדם את עבודת החוקר/ת האיכותני/ת? כיצד מבצעים ניתוח שפה פיגורטיבית? מה הם התפקידים של שפה פיגורטיבית בשיח? מה הקשר בין משאבים לשוניים פיגורטיביים והסיפור האישי? מה הוא תפקידה של השפה הפיגורטיבית בהמשגת מורכבות בשיח?
הסדנה תתחלק לשלושה חלקים:

  1. הצגת המסגרת התאורטית שתגדיר מה הוא תחום חקר השיח ומה מאפיין את הגישה המחקרית המשלבת שפה פיגורטיבית בחקר שיח.
  2. התמקדות בתהליך איסוף הנתונים, ניתוחם ופרשנותם. המשתתפים יתנסו בניתוח אמצעים לשוניים פיגורטיביים בטקסטים הלקוחים משיח דבור, כתוב ומקוון.
  3. התייחסות לשאלות שעולות מתוך מחקריהם של משתתפי הסדנה.

הסדנה תתקיים ביום חמישי, כ"ג באלול תשע"ז, 14 בספטמבר 2017, בשעות 14:00-9:30
עלות: 200 ₪

הסדנה מבוטלת


טופס התעניינות (לקבלת פרטים נוספים בלבד)