דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

תכנית חדשה:

שיתופיות בסביבות מתקדמות

תכנית חד-שנתית - 180 שעות לימוד

התכנית לא תתקיים בתשע"ח

התכנית מיועדת להרחיב את הידע ולפתח את מיומנויות המרצים בתחום השיתופיות בממד התאורטי ובממד המעשי. הלמידה תתקיים בסביבות חדשניות, עשירות בטכנולוגיות מידע ותקשורת, ותַקנה מיומנויות של הוראה שיתופית המשלבת מרחבים מקוונים, בהתאם להמלצות ה-OECD.

אוכלוסיית היעד

מרצים, מדריכים פדגוגיים, בעלי תפקידים במכללות ובמערכת החינוך או כאלה העתידים לקחת חלק בפיתוח וביישום של תכניות המאה ה-21 והתקשוב.

מרכזת התכנית   

ד"ר אסמאא גנאים

מטרות התכנית

 • הרחבת הידע התאורטי בתחום השיתופיות בסביבות חדשניות רב-תרבותיות;
 • פיתוח יצירתיות בהוראה-למידה שיתופית מקוונת;
 • הכרת מודלים של שיתופיות במכללות, בבתי הספר ומחוץ למערכת החינוך;
 • התנסות בבניית מרחב שיתופי;
 • פיתוח מיומנויות להתמודדות עם אתגרי השיתופיות במרחב למידה מקוון.

דרכי ההוראה

התכנית משלבת למידה פנים אל פנים ולמידה מקוונת, תאוריה ופרקטיקה, הרצאות וסדנאות, למידה ממומחים ולמידת עמיתים, למידה מתוך מערכות החינוך ומחוץ לה.

נושאי לימוד נבחרים

 • הטקסונומיה של השיתופיות;
 • כלכלה שיתופית וצרכנות שיתופית;
 • שיתופיות ברשתות חברתיות;
 • שיתופיות סינכרונית ואסינכרונית;
 • סביבות וכלים מקוונים המאפשרים שיתופיות;
 • מודלים ותכניות שיתופיות ורב-תרבותיות;
 • בניית מרחב למידה והוראה שיתופי מקוון;
 • משחקים לימודיים שיתופיים;
 • הבניית ידע שיתופי.

בין המרצים בתכנית

פרופ' שיזף רפאלי, פרופ' חוסאם חאיק, ד"ר חגי קופרמינץ, פרופ' יאיר עמיחי-המבורגר, ד"ר עופר רימון, ד"ר יעל שרן, ד"ר אסמאא גנאים, ד"ר מירי שינפלד, ד"ר איליין חוטר ועוד בעלי תפקידים ממכון מופ"ת, ממשרד החינוך ומחברות הייטק.


ליצירת קשר

ראש בית הספר ללימודי ההתמחות
פרופ' מרים מבורך
miriam_mevorach@levinsky.ac.il

רכזת לימודי ההתמחות
רינה רוסו
rinars@macam.ac.il
ת"ד 48538 תל אביב מיקוד 61484
03-6901453
03-6901419

שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ח הנו: 1,900 ₪
בתוספת דמי הרשמה: 100 ₪