דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי


  “יוצרים כתיבה”: התמחות בכתיבה אישית ואקדמית

התמחות דו-שנתית - 360 שעות

 
 


הביטו וראו כולכם בבקשה את דפי הטיוטה האלה שעל שולחני: אחרי מותי מן הראוי להביא לכאן קבוצות-קבוצות של סטודנטים, דור אחרי דור, למען יראו במו עיניהם בכמה ייסורים עולה הכתיבה לכותביה, כמה יגיעות יגעתי כל ימי חיי וכמה טרחות טרחתי, ובלבד שסגנון כתיבתי יהא פשוט וקולח ושקוף כבדולח, כמה מחיקות מחקתי בכל שורה, כמה טיוטות טייטתי, לעתים למעל מחצי תריסר טיוטות שונות, לפני ששלחתי לדפוס: אין הברכה שורה אלא במקום שבו משק הכנפיים נשען על זיעת אפיים, וההשראה נובעת מן השקידה ומן הדקדקנות.

עמוס עוז, סיפור על אהבה וחושך (עמ' 62)

 

סגל ההתמחות

ד"ר עירית השכל שחם, ראש ההתמחות
ד"ר שרה קלימן, מרכזת ההתמחות
ד״ר מאיה קציר, מנחה
הסופרת מירי רוזובסקי, מנחה

יש שמץ של אמת בטענה שמבחינה תאורטית אי אפשר ללמוד לכתוב, אמר פיטר אלבו, אך לימים הפך להיות הגורו הגדול של הוראת הכתיבה.

ההתמחות בכתיבה במכון מופ"ת נועדה לתת מענה למצוקה אמתית ושכיחה בקרב סגל המכללות להכשרת מורים: מצוקתם של האינטלקטואלים הפורים, החושבים, היוצרים, מורים ומרצים עמוסי רעיונות, שופעי התחלות של מאמרים, גדושי ציטוטים נפלאים, שהיו יכולים להשתלב במאמר שטרם יצא מן הכוח על הפועל. "עוד מעט אתפנה לכך, בקרוב, בסמסטר הבא, בחופשה". אחרים המרגישים כי יש להם מה לומר, אך חסרים את הכלים ואת הקווים "העבים" של התוכן, וזאת על רקע הלחץ המתגבר לפרסם ולפרסם.

התכנית משמשת חממה לגידול כותבים אקדמיים, ובתשתיתה הידיעה שהכתיבה מצמיחה ברבדים שונים: אישי, רגשי, מחשבתי-אקדמי. עיסוק תדיר בכתיבה על סוגותיה מקדם את תוצרי הכתיבה מכל סוג. התכנית משלבת כתיבה אישית-פואטית וכתיבה עיונית-אקדמית, לצד כתיבה מסאית. החשיבה על כתיבה וההתבוננות בתהליכי הכתיבה בסוגות השונות דומות, ועל כן אימון בכל אחת מהן תורם לרעותה.

התכנית מבוססת על העמדת הכתיבה, הכותבים והכתוב במרכז העיסוק האינטלקטואלי, והיא מתייחסת לתחום הכתיבה על היבטיו השונים: המקצועיים, האקדמיים והאישיים, תוך דיון תאורטי ואישי על אודות הפנומנולוגיה של הכתיבה.

מרי לורדס סילבה - מהי כתיבה אקדמית

מטרות התכנית

מטרת התכנית היא לסייע למתמחים להתמודד עם קשיים כאלה ולהעניק להם הזדמנות לפתח כלים, לספוג רעיונות, לקבל משובים ממדריכים ומעמיתים ולהביא לקו גמר טיוטות השוכנות במגרות וראויות להיות מאמרים אקדמיים.

נוסף לכך, התכנית נותנת כלים להנחיית כותבים בראשית דרכם. מרצים במכללות לחינוך מלמדים קורסים שונים, ורובם מחייבים כתיבה. פעמים רבות הם עומדים משתאים מול חוסר היכולת של הסטודנטים לכתוב, אך אין בידיהם די כלים להנחות אותם בתהליך מורכב זה, למשל בכתיבת עבודה סמינריונית.

מטרת העל של ההתמחות בכתיבה היא רכישת המיומנות והכלים לכתיבת חיבור אקדמי (מאמר, פרק בספר, פוסט דוקטורט וכיו"ב) ולעריכתו לפרסום. התכנית מבקשת לסייע למתמחים להפוך לכותבים אקדמיים הראויים לעולם המכללות.

מטרות ביניים מסייעות

 • ליטוש היכולת לחשיבה עמוקה וביקורתית לשם חיזוק הרעיונות, ארגונם ומיקודם
 • סיוע בניסוח בהיר ומדויק של התובנות
 • פיתוח ידע ומיומנויות של כתיבה אקדמית
 • התנסות בקריאה ובכתיבה ביקורתיות
 • שיפור מיומנויות של הנחיה אישית וקבוצתית של סטודנטים בעבודות סמינריוניות ובעבודות גמר יישומיות ומחקריות
 • היכרות עם אופני ההערכה של תוצר הכתיבה והתנסות בהם
 • פיתוח קהילת לומדים מקצועית בנושאי כתיבה אקדמית

התכנית מציעה ליווי בכתיבת מאמר או ספר אקדמי; גיבוש הקול האישי של הכותב האקדמי; התנסות בכתיבה פואטית.


אוכלוסיית היעד

ההתמחות מיועדת לחברי סגל ההוראה באקדמיה, המעוניינים להתפתח מבחינה מקצועית באחד מתחומי הכתיבה,  כמו גם ההנחיה של עבודות גמר יישומיות (פרויקטים) לתואר שני ומחקריות (תזה)  ועבודות סמינריוניות לתארים ראשון ושני: מרצים, מדריכים פדגוגיים, מדריכים דיסציפלינאריים, ראשי תכניות, מרכזי לימודים ומנחי סטאז'.

מטרות ההתמחות

מטרת העל של ההתמחות בכתיבה היא כתיבת חיבור אקדמי (מאמר, פרק בספר, דוח מחקר, הצעת פוסט דוקטורט וכיו”ב) ועריכתו לפרסום.

מטרות ביניים מסייעות:

 • ליטוש היכולת לחשיבה עמוקה וביקורתית לשם חיזוק הרעיונות, ארגונם ומיקודם;
 • סיוע בניסוח בהיר ומדויק של התובנות;
 • פיתוח ידע ומיומנויות של כתיבה אקדמית;התנסות בקריאה ובכתיבה ביקורתיות;
 • שיפור מיומנויות של הנחיה אישית וקבוצתית של סטודנטים בעבודות סמינריוניות ובעבודות גמר יישומיות ומחקריות;
 • היכרות עם אופני הערכה של תוצר כתיבה והתנסות בהם;
 • פיתוח קהילת לומדים מקצועית בנושאי כתיבה אקדמית והנחיית עבודות.

התכנית מציעה ליווי בכתיבת מאמר או ספר אקדמי; גיבוש הקול האישי של הכותב האקדמי; התנסות בכתיבה פואטית.

דרכי ההוראה-למידה

בתכנית לימודי יסוד שמטרתם לייצר מטה-חשיבה על כתיבה, להתחבר למקורות היצירה, ליישם את הקשר שבין רטרוספקציה מקצועית לכתיבה אקדמית ולבנות קהילה מקצועית לומדת של כותבים.

הקורס יושתת על הרצאות פרונטליות, דיונים קבוצתיים, היצגים, מתן משוב, למידת עמיתים, עבודה סדנאית בקבוצות, הנחיה אישית וקבוצתית ועבודה עצמית. הקורס מלווה באתר מודל המרחיב את מרחב הכתיבה, ויישזרו בו חומרי קריאה שונים, עבודות המתמחים, טיוט מתמשך ומשובי עמיתים ומומחים.

מתמחים ההולכים ומבשילים בתהליך הכתיבה יכולים להקדיש זמן פרטני-נפרד להמשך הכתיבה.

נושאי לימוד נבחרים

 • קריאת מאמרים וניתוחם
 • ניתוח סוגות שונות של כתיבה אקדמית: מאמר מדעי, פרק בספר, דיווח מחקר (כמותי ו/או איכותני), נייר עמדה, עבודות של סטודנטים ועוד
 • תהליכי כתיבה
 • כלים ואסטרטגיות לחיפוש חומרים
 • מיזוג מידע
 • תכנון וכתיבה של תשתית עיונית למאמר
 • כתיבת פרקי העבודה השונים
 • התנסות בכתיבה כמפגש עם עצמי, שימוש בחומרים אוטוביוגרפיים כחומרי יצירה
 • שכלול סגנון
 • כתיבה בצוות
 • אינטראקציה בין מנחה ומונחה במהלך הכתיבה
 • הערכה ומשוב לטקסט
 • אתיקה מקצועית בנושאי כתיבה
 • ניתוח אירועי הנחיה בכתיבה
 • כתיבה בסוגות שונות, כגון מסה עיונית, טקסט אישי

חובות המתמחים

 • קריאה שוטפת של מאמרים וחומרים עיוניים אחרים
 • תרגילי כתיבה שונים, הן במהלך השיעורים הן ביניהם באתר המודל
 • טיוט של הפרקים השונים של העבודה האקדמית ושכתובם
 • הצגת תוצרי כתיבה בפני המתמחים, קבוצת העמיתים
 • כתיבת העבודה בשלמותה עד להכנת מאמר ראוי לפרסום או פרק בספר

התכנית נותנת לא רק כלים, אלא גם מהווה השראה, מרחיבה את היכולות האישיות, הרגשיות והאינטלקטואליות של הכותבים, ומסייעת בגיבוש הזהות העצמית ככותבים אקדמיים.

סטיבן פינקר - על סגנון

  

ליצירת קשר

ראש בית הספר ללימודי ההתמחות
ד"ר רמה קלויר
rama_k@macam.ac.il

רכזת לימודי ההתמחות
רינה רוסו
rinars@macam.ac.il
ת"ד 48538 תל אביב מיקוד 61484

​לפרטים נוספים ולמידע נוסף:073-75-999-77


שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט הנו: 2,100 ₪

בתוספת דמי הרשמה: 100 ₪

הרשמה מקוונת