דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

עריכת מחקרים על חינוך, הוראה והכשרת מורים

רשות המחקר מקיימת פעילות מחקרית ענפה, שמטרתה ליצור בסיס ידע רחב עבור הקהילה האקדמית ועבור קובעי המדיניות בתחום החינוך וההכשרה להוראה. הפעילות המחקרית ברשות המחקר מתקיימת בשני אופנים: 1. קבוצות קטנות של חוקרים שעוסקות בשאלות מחקר ממוקדות בתחום ההכשרה להוראה. 2. קבוצות מחקר. כל אחת מהקבוצות הפועלות ברשות המחקר היא קהילה של עמיתים העוסקים בנושא משותף רחב היקף, שהציעה רשות המחקר. חברי הקהילה חוקרים, בצוותי מחקר קטנים, היבטים שונים של הנושא המשותף - היבטים שהם עצמם בחרו. כל חברי הקבוצה חולקים מידע ביניהם ומקיימים שיח מחקרי מצמיח ומתמשך .

ליצירת קשר

רכזת הרשות:
אורן טל rashut@macam.ac.il
ת"ד 48538 תל אביב מיקוד 61484
03-6901429 פקס: 03-6901478
200414674-001.jpg