דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

תכניות ייחודיות בהכשרת מורים בישראל

חברי הצוות

ד"ר נעמי פייגין ממכון מופ"ת (ראש הצוות), ד"ר פנינת טל ממכללת לוינסקי, ד"ר רחל טלמור ממכללת זינמן בוינגייט, ד"ר אירית לוי-פלדמן ממכללת סמינר הקיבוצים, פרופ' רוני לידור ממכללת זינמן בוינגייט, פרופ' ברברה פרסקו ממכללת בית ברל וד"ר חגי קופרמינץ מאוניברסיטת חיפה.

תאור:

מטרות המחקר
מהי התרומה של התכניות הייחודיות בהכשרת מורים למערכת החינוך; באיזו מידה תורמות התכניות למילוי החסר במורים במקצועות מסוימים ובאזורים מסוימים; מה אפשר ללמוד מהן ביחס לתכניות ההכשרה הרגילות?

התכניות שייחקרו
המחקר יכלול תוכניות המתקיימות כיום וגם כאלה שכבר הסתיימו, ואלה הן:
  • .M.Teach
  • חותם
  • הכשרת אקדמאים להוראת מדע וטכנולוגיה בחט"ב
  • הכשרת אקדמאים להוראה במסלול הגן (בעקבות ועדת טרכטנברג)
  • הכשרת אקדמאים איכותיים להוראת אנגלית
  • הכשרת אקדמאים איכותיים להוראת מתמטיקה, פיסיקה, כימיה, ביולוגיה
  • הכשרת מהנדסים להוראת טכנולוגיה בחט"ע

הנושאים שיבחנו במחקר
תכניות הלימודים, האידיאולוגיה שבבסיסן, נושאי הלימוד ואופן פריסתם; מאפייני הלומדים, המניעים שלהם ללמוד בתכנית, דרכי הגיוס והמיון של הלומדים, שביעות הרצון שלהם מהלימודים ותפיסת המוכנות שלהם להוראה; התפיסות והעמדות של מנהלי התכניות וחברי הסגל לגבי התכניות והלומדים בהן, לעומת תכניות ההכשרה הרגילות; השתלבות הבוגרים במערכת החינוך, תהליכי החונכות והליווי שהם קיבלו ותכניותיהם להמשך עבודה בהוראה.