דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

סיוע למורי מורים כחוקרים

אחד היעדים המרכזיים של רשות המחקר הוא טיפוח מורי המורים כחוקרים. להשגת יעד זה רשות המחקר מציעה למורי המורים סיוע מחקרי אישי בשלושה תחומים: ייעוץ מתודולוגי (מחקר כמותי ואיכותני), ייעוץ לניתוח נתונים כמותי, וייעוץ לכתיבה מחקרית ולפרסום אקדמי. בנוסף על כך, רשות המחקר מציעה למורי המורים מענקים כספיים למחקרים ייעודיים באמצעות ועדת המחקר הבין-מכללתית.


ליצירת קשר

מרכזת הרשות:
אורן טל
rashut@macam.ac.il
ת"ד 48538 תל אביב מיקוד 61484
03-6901429
03-6901478  
510614281.jpg