דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מענקי מחקר

הרשות תומכת במחקרים שיש להם קשר ישיר להוראה ולהכשרת מורים, במחקרים דיסציפלינריים העוסקים בתכנים הנלמדים בבתי הספר ובמכללות לחינוך, וכן במחקרי הערכה של תכניות בחינוך ובהכשרת מורים.

ועדת המחקר הבין-מכללתית. ועדת המחקר הבין-מכללתית פועלת כגוף אוטונומי בתוך רשות המחקר ובראשה עומדת פרופ' מירה קרניאלי. הוועדה מעודדת שימוש במתודות מחקריות מגוונות, המותאמות לשאלות המחקר. תמיכת הוועדה מתבטאת בהקצבה של שכר חוקרים ובתמיכה כספית לכיסוי הוצאות המחקר. ההצעות המגיעות לוועדת המחקר עוברות שיפוט פנימי וחיצוני. מגישי הצעות שנדחו מקבלים משובים המפרטים את הביקורת על הצעתם, והם יכולים להגיש הצעות מתוקנות כעבור שנה. הוועדה היא תחרותית. בהערכת המחקר יישקלו תרומתו לחינוך ו/או להכשרת מורים, וערכו המדעי.


532150915.jpg