דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ועדת מחקר

ועדת המחקר הבין-מכללתית תומכת במחקרים שעורכים חברי הסגל המורים ובהערכה של תוכניות פיתוח ויוזמות חינוכיות במוסדות להכשרת מורים.
מטרת הוועדה היא לקדם מחקרים הבוחנים את העשייה בתחום ההכשרה, והתורמים להעלאת רמתה ולשיפורה.
הוועדה דנה בהצעות הקשורות במחקרים בהכשרת כוח אדם להוראה, בהערכת יוזמות חינוכיות בהוראת התחומים הדיסציפלינאריים הנלמדים במכללות.
ועדת המחקר הפועלת כוועדה אוטונומית, היא מרכיב חיוני בוועדת ההיגוי המרכזית של רשות המחקר ותרומתה רבה בתחום ארגון ימי עיון, ייעוץ, פרסומים ועידוד המחקר במכללות.
הסיוע ניתן על ידי הקצאת תקציב שקלי לחוקרים ו/או על ידי השתתפות בהוצאות הכרוכות בעריכת המחקר.

חברי ועדת המחקר הבין-מכללתית

יו"ר הוועדה:
פרופ' מירה קרניאלי
חברי הוועדה:
ד"ר רינת ארביב- אלישיב
ד"ר אילנה פאול-בנימין
ד"ר יצחק איזק
ד"ר אפרת קס

שיטת עבודה

את תהליך ההערכה של ההצעה מלווים רכז הוועדה והחברים בה והוא נמשך כחצי שנה.
לתהליך זה כמה שלבים:
  • שלב א' - בדיקת עמידתם של ההצעה בקריטריונים טכניים ומינהליים.
  • שלב ב' - הערכה פנימית של ההצעה על ידי חברי הוועדה
  • שלב ג' - הערכה חיצונית של ההצעה על ידי מומחים בתחום הנחקר.
  • שלב ד' - סיכום החלטה.
לעיתים נדרש החוקר להבהיר את כוונותיו ו/או לתקן את ההצעה בעקבות דרישת חברי הוועדה והמעריכים החיצוניים.

הצעות מחקר מצטיינות לדוגמא:


רשימת מחקרים