דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​קבוצת עניין חקר הוראה ולמידה בסביבות מתקדמות

קבוצת העניין היא שדה ליצירת שיתוף פעולה בין המשתתפים, לעריכת מחקרים משותפים ולהכנת הצעות מחקר לקראת הגשה. במפגשי הקבוצה ייערכו דיונים בממצאי המחקרים הבולטים בתחום, יוצגו סקירות ספרות בנושאים אקטואליים וידווחו חדשות מכנסים בארץ ובעולם. למשתתפי הקבוצה תהיה אפשרות להציג את מחקריהם, לפתח אותם ולקבל משובים והצעות ייעול. במהלך המפגשים ייחשפו המשתתפים למתודולוגיות מחקר ייחודיות לתחום ויתנסו בהן. במסגרת המפגשים ניצור צוותים בנושאי מחקר בתחומי העניין של המשתתפים, ונקדם כתיבה לצורכי פרסום אקדמי.

במפגשי הקבוצה השנה נדון, בין היתר, בנושאים אלה:

  • שימוש מושכל במוודל ככלי מתקדם ויעיל לאיסוף נתונים לחקר בקורסים השונים, כגון: הערכת עמיתים, בלוגים וכו';
  • כתיבה אקדמית: עזרים מקוונים שניתן לשלב בקורסים אקדמיים;
  • חשיפה לחדשנות טכנולוגית, ובמיוחד לקהילות לומדים מקוונות;
  • עידוד להגשת מחקרים: כתיבת שאלות מחקר ועריכת כלי מחקר.

 ** במסגרת המפגשים נשתתף בהרצאות האורח שיינתנו בקבוצת העניין במחקר האיכותני.

מנחות הקבוצה

וופא זידאן (wafazidan@macam.ac.il) - חברת צוות TEC במכון מופ"ת ומרצה במכללה האקדמית לחינוך בישראל, חיפה. בעבר השתתפה בצוות היחידה לסביבות הוראה ולמידה מקוונות במכון מופ"ת, והדריכה מרצים בפדגוגיה בסביבה בצוות יחידת התקשוב במכללה הערבית בחיפה. השתתפה בהנחיית קורס מורי מורים "קהילת מעשה מקוונת ללימוד וחקירה של שילוב תקשוב בהכשרת מורים". מדריכה פדגוגית ומרצה בתחום התקשוב, מחשבים ושיטות מחקר, חוקרת בתחום ההוראה המקוונת והטמעת טכנולוגיה בחינוך, ומובילה קורסים בלמידה מרחוק במכללה.

ד״ר עינת רוזנר (rozner@macam.ac.il) - חברת צוות במרכזTEC  (טכנולוגיה, חינוך ומגוון תרבותי) במכון מופ"ת ומרצה במכללת סמינר הקיבוצים. הדריכה מרצים בפדגוגיה בסביבה חדשנית במדור לסביבות הוראה ולמידה מקוונות במכון מופ"ת, ובצוות יחידת התקשוב במכללת סמינר הקיבוצים. מדריכה מורים חוקרים ועוסקת במחקר על שילוב טכנולוגיה בהוראה, שיתופיות בקהילות למידה מקוונות בסביבה רב-תרבותית ויזמות חינוכית הצומחת מהשדה.

במסגרת קבוצת העניין יתקיימו שמונה מפגשים: שישה בשעות הבוקר באמצעות מערכת ללמידה מרחוק (סינכרונית וא-סינכרונית), ושניים פנים אל פנים בשעות הצהריים.

מפגשי הקבוצה יתקיימו בימי ראשון:
1)    12.11.2017 פנים אל פנים  15:00-11:00    
2)    26.11.2017 מרחוק           10:30-8:30
3)    24.12.2017 מרחוק           10:30-8:30
4)    21.01.2018 מרחוק            10:30-8:30
5)    11.3.2018   פנים אל פנים   15:00-11:00  
6)    25.3.2018   מרחוק           10:45-8:30
7)    22.4.2018   מרחוק           10:30-8:30
8)    27.5.2018   מרחוק           10:30-8:30
 

להרשמה