דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​קבוצת עניין חקר הוראה ולמידה בסביבות מתקדמות

קבוצת העניין היא שדה ליצירת שיתוף פעולה בין המשתתפים, לעריכת מחקרים משותפים ולהכנת הצעות מחקר לקראת הגשה. במפגשי הקבוצה ייערכו דיונים בממצאי המחקרים הבולטים בתחום, יוצגו סקירות ספרות בנושאים אקטואליים וידווחו חדשות מכנסים בארץ ובעולם. למשתתפי הקבוצה תהיה אפשרות להציג את מחקריהם, לפתח אותם ולקבל משובים והצעות ייעול. במהלך המפגשים ייחשפו המשתתפים למתודולוגיות מחקר ייחודיות לתחום ויתנסו בהן. במסגרת המפגשים ניצור צוותים בנושאי מחקר בתחומי העניין של המשתתפים, ונקדם כתיבה לצורכי פרסום אקדמי.

במפגשי הקבוצה השנה נתרכז בין היתר בנושאים הבאים:

 • שימוש מושכל במוודל ככלי מתקדם ויעיל לאיסוף נתונים לחקר בקורסים השונים, כגון: הערכת עמיתים, בלוגים וכו'.

 • עזרים מקוונים שניתן לשלב בקורסים אקדמיים

 • חשיפה לחדשנות טכנולוגיות עם הדגש על קהילות לומדים מקוונת

 • עידוד להגשת מחקרים: כתיבת שאלות מחקר, עריכת כלי מחקר

 • חשיפה למתודולוגיות של ניתוח הנתונים

מפגשי קבוצת העניין יתקיימו בימי ראשון. במסגרת הקבוצה יתקיימו שמונה מפגשים. שישה יתקיימו בשעות הערב באמצעות מערכת ללמידה מרחוק (סינכרונית וא-סינכרונית), ושני מפגשים פנים אל פנים במכון מופ״ת.

 ** משתתפי קבוצות העניין יוכלו להשתתף בהרצאות המליאה של  קבוצת העניין במחקר האיכותני ללא תשלום נוסף.

תוכנית

מועדי המפגשים ותכנם:

 1. יום ראשון, 12 בנובמבר 2017 , בשעות 11:00 – 15:00, מפגש פנים אל פנים

  תיאום ציפיות: מה חוקרים ומה רוצים
  שירותי רשות המחקר לחוקרים כתיבת הצעות לוועדת המחקר הבין-מכללתית, ד"ר עינת גוברמן


 2. יום ראשון, 26.11.2017 , בשעות 22:00-20:00  מפגש מקוון
  חדשנות טכנולוגית/קהילה מקוונת
  מחקר על סביבות למידה תלת-ממד לפיתוח יצירתיות וחשיבה מחשבית

 3. יום ראשון, 24.12.2017, בשעות 22:00-20:00, מפגש מקוון
  הערכת עמיתים במוודל
  איך לקדם מחקר דרך הערכת עמיתים (מאמר מדעי)

 4. יום ראשון, 21.1.2018, בשעות 22:00-20:00 , מפגש מקוון
  סקירות מכנסים דוגמת Edu summit Oct, המוצגים באתר מרכז המידע
  שיתוף חוויות, הפניות לכנסים וכתיבת הצעות

 5. יום ראשון, 11.3.2018, בשעות 11:00 - 15:00, פנים אל פנים
  מרכז המידע: אתיקה במחקר
  לקראת מחקר: הרשת כמרחב לביצוע מחקרים, ייעוץ סטטיסטי

 6. יום ראשון, 25.3.2018, בשעות 22:00-20:00, מפגש מקוון
  חדשנות טכנולוגית: מחקרים בתהליך -  קבוצת המשתתפים

 7. יום ראשון, 22.4.2018, בשעות 22:00-20:00, מפגש מקוון
  מחקרים בתהליך - קבוצת המשתתפים

 8. יום ראשון, 27.5.2018, בשעות 20:00 – 22:00, מפגש מקוון
  כתיבה אקדמית: מרצה אורח
  סיכום, משוב


מנחות הקבוצה:


וופא זידאן (wafazidan@arabcol.ac.il) - חברת צוות TEC (טכנולוגיה, חינוך ומגוון תרבותי) במכון מופ"ת ומרצה במכללה האקדמית הערבעת לחינוך בישראל, חיפה. בעבר השתתפה בצוות היחידה לסביבות הוראה ולמידה מקוונות במכון מופ"ת, והדריכה מרצים בפדגוגיה בסביבה בצוות יחידת התקשוב במכללה הערבית בחיפה. מנחה מורי מורים חוקרים. היא מדריכה פדגוגית ומרצה בתחום התקשוב, מחשבים ושיטות מחקר, חוקרת בתחום ההוראה המקוונת והטמעת טכנולוגיה בחינוך ומובילה קורסים בלמידה מרחוק במכללה.

ד״ר עינת רוזנר (einat.rozner@smkb.ac.il) - חברת צוות במרכז TEC במכון מופ"ת ומרצה במכללת סמינר הקיבוצים. הדריכה מרצים בפדגוגיה בסביבה חדשנית במדור לסביבות הוראה ולמידה מקוונות במכון מופ"ת, ובצוות יחידת התקשוב בסמינר הקיבוצים. היא מדריכה מורים חוקרים ועוסקת במחקר על שילוב טכנולוגיה בהוראה, שיתופיות בקהילות למידה מקוונות בסביבה רב-תרבותית ויזמות חינוכית הצומחת מהשדה.


להרשמה