דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ימי עיון בשנת הלימודים תשע"ד

מועדי ימי העיון, נושאי ההרצאות ושמות המרצים במליאה

יום ראשון, 17 בנובמבר 2013

המרחב המתודולוגי של המחקר האיכותני: בין מחקר ללא מחקר

פרופ' אשר שקדי, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית
interest-17-11-2013.pdfתקציר ההרצאה

יום ראשון, 22 בדצמבר 2013

The Challenge of Citation in Qualitative Research

Prof. Ruthellen Josselson, The Fielding Graduate University
interest-22-12-2013.pdfתקציר ההרצאה

יום ראשון, 2 בפברואר 2014

מחקר נרטיבי בארגונים: מסיפור כמשקף מציאות לסיפור כפעולה חברתית

פרופ' תמר זילבר, בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית
interest-2-2-2014.pdfתקציר הרצאה, וידאו של ההרצאה: חלק ראשון, חלק שני

יום ראשון, 23 במרס 2014

דילמות אתיות ופוליטיות במחקר איכותני פמיניסטי על זנות בישראל

פרופ' עינת פלד, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביב
intreset-23-3-2014.pdfתקציר הרצאה

יום ראשון, 11 במאי 2014

על אמנות הפשרה ומגבלות הכוח במחקר: סיפורים מהשדה

פרופ' ורד וינצקי-סרוסי, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית


יום ראשון, 15 ביוני 2014

החומר האפל: על הסמוי והלא מדובר במחקר איכותני

ד"ר נעמי וינר-לוי, המכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין ומכון מופ"ת
interest-15-6-2014.pdfתקציר הרצאה


רשימת ימי העיון בשנת הלימודים תשע"ג
ההשתתפות בקבוצת העניין מאפשרת לעובדי המוסדות להכשרת עובדי הוראה צבירת שעות מבין 14 השעות הדרושות כמינימום שנתי לצבירת גמול השתלמות בשנת לימודים אחת. מכון מופ״ת ידווח על הזכאות כ״נושאים בהכשרת מורים״.