דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ימי עיון בשנת הלימודים תשע"ו

מועדי ימי העיון, נושאי ההרצאות ושמות המרצים במליאה

יום ראשון, 15 בנובמבר 2015

דרכים לדעת: מחקר איכותני בין מיסוד לאי מיסוד

פרופ' חנה הרצוג, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב ומנהלת שותפה של ״שוות״, המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית, מכון ון ליר.

יום ראשון, 20 בדצמבר 2015

חי צומח דומם - הרחבת מעגל הידע במחקר האיכותני

פרופ' תמר אלאור, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית

יום ראשון, 24 בינואר 2016

בין אתונות למלוכה – האנתרופולוג כנווד

פרופ' חיים חזן, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב

יום ראשון, 6 במרץ 2016

"עוני חדש": לקחים ממחקר איכותני בפעולה

פרופ' עמיה ליבליך, המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים והמכללה האקדמית לחברה ואמנויות

יום ראשון, 10 באפריל 2016

מחקר איכותני בתחום הבריאות: לאן הגענו? לאן אפשר להגיע?"

ד"ר פאולה פדר-בוביס, המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

יום ראשון, 22 במאי 2016

שילוב שיטות ושינוי חברתי

פרופ' ברכה אלפרט, המכללה האקדמית בית ברל ומכון מופ"ת, וד"ר אילנה פאול-בנימין, המכללה האקדמית בית ברל