דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ימי עיון בשנת הלימודים תשע"ז

מועדי ימי העיון, נושאי ההרצאות ושמות המרצים במליאה

יום ראשון, 13 בנובמבר 2016

אז והיום במחקר האיכות(נ)י בישראל: שיח שאלות ודילמות

פרופ' נעמה צבר בן יהושע, אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית אחוה

יום ראשון, 18 בדצמבר 2016

מחקר איכותני בהקשר פוליטי: אתגרים ותובנות

פרופ' דורית רואר-סטריאר, בית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית

יום ראשון, 22 בינואר 2017

"תצפית משתתפת" כמושג וכפרקטיקה בעבודת שדה אתנוגרפית

פרופ' תמר כתריאל, החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה

יום ראשון, 5 במרץ 2017

ניתוח שיח מנקודת מבט רטורית: המאמר המדעי כמקרה מבחן

פרופ' זהר לבנת, המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר אילן

יום ראשון, 7 במאי 2017

"זה אני שמוקרן שם על הקיר!": שיתוף מרואיינים בממצאי המחקר

ד"ר הדס גולדבלט, החוג לסיעוד, אוניברסיטת חיפה

יום ראשון, 4 ביוני 2017

יחסי גומלין בין מחקר איכותני למחקר במדעי הרוח

פרופ' אילנה אלקד להמן, הפקולטה הרב-תחומית, מכללת לוינסקי לחינוך ומכון מופ"ת