דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

קבוצות עניין במחקר איכותני

קבוצת העניין במחקר איכותני, הפועלת במכון מופ״ת, מפגישה חוקרות וחוקרים המתעניינים במחקר איכותני למטרות של התעדכנות, לימוד משותף, פיתוח מיומנויות מחקר וקידום השיח המקצועי, המחקר וההוראה בתחום. הקבוצה שואפת לתמוך בחוקרות ובחוקרים מתחילים וותיקים לשם קידום מחקרים ופרסומים בגישה האיכותנית. לצורך כך נפגשים חוקרות וחוקרים ללימוד משותף בקבוצות משנה המתמקדות בפרדיגמה, בשיטה או בהיבט מוגדר של המחקר האיכותני, ומאזינים במליאה להרצאות של חוקרות וחוקרים איכותניים מובילים.
במסגרת פעילות הקבוצה יתקיימו בשנת הלימודים תשע״ח שישה מפגשים בימי ראשון (12.11.17, 10.12.17, 21.1.18, 11.3.18, 29.4.18, 10.6.18).
בכל אחד מהמפגשים הללו החברים ישתתפו באחת או בשתיים מקבוצות המשנה, על פי בחירתם, וישמעו הרצאת אורח במליאה.
  

   להרשמה

סדר היום של ימי העיון הוא כדלקמן:
 
זמןפירוט
13:00-11:00
מפגשים במסגרת קבוצות משנה בוקר:
מחקר פעולה ומחקר עצמי, פרופ׳ מיכל צלרמאיר
מחקר נרטיבי, ד״ר גבריאלה ספקטור-מרזל (ההרשמה נסגרה)
כתיבת מאמרים ועבודות, פרופ׳ ברכה אלפרט  (ההרשמה נסגרה)
מחקר איכותני חזותי, ד"ר רבקה הלל-לביאן
    
15:00-13:30 הרצאת אורח ודיון במליאה
17:15-15:15 מפגשים במסגרת קבוצות משנה אחר הצהריים:
כתיבה ופרסום של מאמרים איכותניים, ד״ר יערית בוקק-כהן
מחקר נרטיבי, ד״ר גבריאלה ספקטור-מרזל
ניתוח נתונים איכותניים
, פרופ' נעמי וינר-לוי
חקר הטקסט והשיח
, פרופ׳ עירית קופפרברג
פרשנות ברוח גישות מתחום הספרות, פרופ' אילנה אלקד-להמן
    
נושאי הרצאות האורח ושמות המרצים במליאה:

יום ראשון, 12 בנובמבר 2017

סיפורים פוליטיים: מחקר נרטיבי במדע המדינה

ד"ר שאול שנהב, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים

יום ראשון, 10 בדצמבר 2017

האתנוגרפיה המוסדית: חקר החסמים והמשאבים בעולמן של קבוצות מודרות

פרופ' אורלי בנימין, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והתוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן

יום ראשון, 21 בינואר 2018

התצריף הרב מימדי של המחקר האיכותני הבריקולז'י

ד"ר סמדר בן אשר, התכנית לייעוץ חינוכי מכללת קיי, מרכז  מנדל למנהיגות והחוג לחינוך באוניברסיטת בן גוריון

יום ראשון, 11 במרץ 2018

ניתוח היחידה המשפחתית כאתגר מתודולוגי: חוזקים ומגבלות

ד”ר טובה בנד וינטרשטיין, החוג לגרונטולוגיה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה

יום ראשון, 29 באפריל 2018

השפעת המחקר האיכותני על "העולם האמיתי": תרגום של מחקר איכותני לחינוך ציבורי ומקצועי

ד"ר ליאת גרנק, המחלקה לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

יום ראשון, 10 ביוני 2018
שימוש באמצעים חזותיים במחקר איכותני
ד"ר רבקה הלל-לביאן, התוכנית לתואר שני בחינוך מיוחד, מכללת לוינסקי לחינוך ומכון מופ"תרשימת ימי העיון בשנת הלימודים תשע"ז
רשימת ימי העיון בשנת הלימודים תשע"ו
  • החברות בקבוצת העניין כוללת השתתפות במפגשי קבוצות המשנה ובהרצאות אורח, קבלת חומרים ומידע.
  • ההרשמה לקבוצות המשנה מוגבלת במספר המשתתפים, אנא מהרו להירשם.
  • ההרשמה היא לקבוצת משנה אחת קבועה או לשתיים קבועות (אחת בבוקר ואחת בצהרים) בכל ששת המפגשים.
  • דמי הרשמה: קבוצת משנה אחת: 500 ₪, שתי קבוצות משנה: 700 ₪
  • ההשתתפות בקבוצת העניין מאפשרת לעובדי המוסדות להכשרת עובדי הוראה צבירת שעות מבין 14 השעות הדרושות כמינימום שנתי לצבירת גמול השתלמות בשנת לימודים אחת. מכון מופ״ת ידווח על הזכאות כ״נושאים בהכשרת מורים״.

 מאמרים בנושא מחקר איכותני בפורטל מס"ע