דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חקר הטקסט והשיח

מנחה

פרופ' עירית קופפרברג
kupir@macam.ac.il

שעות המפגשים:

בשעות 17:15-15:15
במסגרת פעילות הקבוצה יתקיימו בשנת הלימודים תשע״ח שישה מפגשים בימי ראשון (12.11.17, 10.12.17, 21.1.18, 11.3.18, 29.4.18, 10.6.18).

דמי הרשמה:

קבוצת משנה אחת: 500 ₪, שתי קבוצות משנה: 700 ₪

מטרות:

מטרת הקבוצה היא לקדם את הידע של חבריה בתחום חקר השיח, ולהעמיק בתאוריות ובכלי המחקר שתחום זה מציע לחוקר האיכותני. חוקרים איכותניים מובילים דוגמת דנזין ושרמז מבליטים לאחרונה את החשיבות של מחקר איכותני ביקורתי שחותר להביא לשינוי. לכן מפגשי הקבוצה בשנת תשע"ח יעסקו, בין השאר, גם באפשרויות לשלב במחקר את המסורות הביקורתיות והמסורות הקונסטרוקטיביסטיות לניתוח שיח.

מפגשי הקבוצה מתנהלים מתוך הקשבה מתמדת לצרכים של חברי הקבוצה. בכל מפגש אנו שמים דגש בהיבטים תאורטיים ומתודולוגיים ומנתחים נתוני מחקר של אחד מחברי הקבוצה, מפרשים אותם ומתייחסים לצמתים מרכזיים במחקר: מטרות המחקר, סקירת הספרות, הממצאים והדיון. במפגשי הקבוצה השנה נענה על השאלות שלהלן:

  • מה ההבדל בין מחקר מכוון-נתונים ומחקר מכוון-תאוריה?
  • מה ההבדל בין מחקר ביקורתי למחקר שאינו ביקורתי?
  • איך לשלב ביקורת במחקר? 
  • איך לכמת נתונים איכותניים?
  • אילו כלי מחקר מציע התחום לחקר הזהות והאני, תהליכים מוסדיים ומשפחתיים, תקשורת אינטראקטיבית, תהליכי למידה, בניית ידע בשיח ועוד?
  • מה היא תרומתו של איסוף נתונים טבעי (הקלטת שיחות) בהשוואה לתרומתו של איסוף נתונים שהחוקר יוזם (ראיונות)?
  • מה היא פרשנות? 
  • כיצד ניתן להשיג אמינות במחקר איכותני?
  • מה ההבדל בין סוגי נתונים שונים (שיחות, ראיונות, חומר כתוב מהעיתונות, יומנים, צילומים ותמונות, חומרים שונים מהאינטרנט ועוד)?


להרשמה