דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חקר הטקסט והשיח

מנחה

פרופ' עירית קופפרברג
kupir@macam.ac.il

שעות המפגשים:

בשעות 17:15-15:15
במסגרת פעילות הקבוצה יתקיימו בשנת הלימודים תשע״ח שישה מפגשים בימי ראשון (12.11.17, 10.12.17, 21.1.18, 11.3.18, 29.4.18, 10.6.18).

דמי הרשמה:

קבוצת משנה אחת: 500 ₪, שתי קבוצות משנה: 700 ₪

תיאור:

קבוצת המחקר "חקר הטקסט והשיח" קיימת זה 14 שנים מאז יסוד קבוצות העניין במחקר איכותני במכון מופת. מטרת הקבוצה היא לקדם את מחקריהם של חבריה. הקבוצה עוסקת בחקר השיח הדבור, הכתוב והמקוון.  בכל מפגש קבוצתי אנו שמים דגש בהיבטים תאורטיים, ומתודולוגיים של מחקריהם של חברי הקבוצה ודנים בכתיבת הממצאים והפרשנות שלהם. במפגשים שלנו אין אנו מסתפקים בלדבר "על" ניתוח הטקסט, אלא מדגימים "את" שלביו.

בשנת הלימודים תשע"ז נתמקד בחקר שיח מוסדי. כלומר, נתמקד בתיאוריות ומתודולוגיות מובילות בתחום, ונעמיק בחקר תהליכים  שחווה הפרט והקבוצה (למידה, בניית האני, שינוי, תקשורת בין-אישית בתחום העבודה בקרב אנשים עם צרכים מיוחדים ועוד) כפי שהם באים לידי ביטוי בטקסטים דבורים, כתובים ומקוונים וגם בטקסטים ויזואליים כמו תמונות, וצילומים.

במפגשים אנו מתיחסים לסוגיות שחשובות למשתתפי הקבוצה. למשל, מהו חקר השיח מכוון- התיאוריה? מה הוא חקר השיח מכוון-הנתונים? מה הוא חקר שיח ביקורתי? מה הוא שיח אינטראקטיבי? מה מקומו של ההקשר בניתוח שיח? כיצד יכול תחום זה לקדם את עבודת החוקר האיכותני? כיצד מבצעים ניתוח שיח לאור הגישות והשיטות השונות שקימות? כיצד ניתן לשלב מחקר איכותני עם מחקר כמותי? כיצד אוספים נתונים בתחום חקר השיח? מהו מקומו של הסיפור האישי מנקודת מבט של חקר השיח? מהו מקומה של הפרשנות בתהליך המחקרי? ועוד.

בעקבות הפעילות הקבוצתית, פורסמו שני ספרים שבהם השתתפו חלק מחברי הקבוצה:  "שיח בחינוך" (2005) בהוצאת מופ"ת, ו"חקר הטקסט והשיח: ראשומון של שיטות מחקר" (2010) בהוצאת אוניברסיטת בן גוריון.


להרשמה