דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​​עמיתי תכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ"ת

 ​ מחזור ב'

שם תחום המחקר
סלאח אבו אחמד ד"ר סאלח אבו-חמאד
לימוד ביולוגיה בגישה חוקרת: מיומנויות, כלי הערכה ואקלים
נילי אלון עמית ד"ר נילי אלון עמיתפילוסופיה עתיקה, פילוסופיה של החינוך, ספרות אנגלית
עדי בינס ד"ר עדי בינסמדניות ציבורית, חברה אזרחית, מדיניות קליטה ומדיניות הגירה
איה בן-הרוש ד"ר איה בן-הרושחינוך לגיל הרך, עבודה סוציאלי, קרימינולוגיה
מירי גוטמן ד"ר מרי גוטמןאתיקה, יושרה אקדמית, חשיבה מחקרית ומיומנויות של המאה ה-21 בהכשרת מורים
תמי הופמן ד"ר תמי הופמן

הכשרת מורים בנושאי חינוך ביקורתי ופוליטי, היסטוריה של החינוך בנושאי שואה וצבא

שרון הרדוף-יפה ד"ר שרון הרדוף-יפה
החיבור שבין טכנולוגיה ולמידה, מחקרים עוסקים במרחבי מידע אישיים ובארגון מידע דיגיטלי כתהליך למידה
ראויה חאיק ד"ר ראויה חאיק

הוראת אנגלית כשפה זרה

נג'ואן סעדאה ד"ר נג'ואן סעאדהחינוך הרב תרבותי, הדמוקרטי, האזרחי והדתי בישראל והמערב, מחקרים הקשורים לפוליטיקה של זהויות בהקשר הבית ספרי של מורים ותלמידים, מחקרים על משמעויות החינוך האסלאמי איך זה מתקשר או מתנגש עם החיים בחברות מודרניות, דמוקרטיות ופלורליסטיות
הלן קאקונדה מועלם ד"ר הלן קאקונדה-מועלםזהות תרבותית, זהות אישית, סגנונות התמודדות ואובדנות
רותם שפירא ד"ר רותם שפיראהגיל הרך