דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
​​​​​

הגשת מועמדות לתכנית הפוסט דוקטורט במכון מופ"ת - מחזור ד' ​הסתיימה!

​להג​שת מועמדות לתכנית לחץ כאן

​בהצלחה!

פרטי התקשרות

ראש התכנית לפוסט-דוקטורט
פרופ' עילית אולשטיין
מנהלת התכנית לפוסט-דוקטורט
ד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע
03-6901443liatjby@macam.ac.il

​רכזת היחידה
רווית ענבר
03-6901430
​ postdoc@m​a​​cam.ac.il 

על אודות

מכון מופ"ת מעוניין לסייע למרצים שרכשו ידע בסיסי במחקר להמשיך ולקדם את כישורי המחקר שלהם, ולפנות זמן למחקר בתחומים שיתרמו להכשרת המורים ולמערכת החינוך.
בשנה הקרובה אנו פותחים תכנית לפוסט (בתר)-דוקטורט ומזמינים חוקרים מתחילים, בעלי תואר שלישי, להגיש מועמדות להשתתפות בתכנית. התכנית מיועדת למרצים מבטיחים בראשית דרכם, שהמכללה מעוניינת במיוחד לטפחולקדם. המלצת המכללה היא תנאי סף לקבלה לתכנית. עמיתי פוסט-דוקטורט יקבלו מלגת קיום חודשית אשר תאפשר להם להקדיש זמן ניכר לצורכי המחקר.
מחקר הפוסט-דוקטורט יתבצע במכון מופ"ת בהנחיית פרופסורים לחינוך מן המכללות האקדמיות לחינוך ומבתי הספר לחינוך של האוניברסיטאות בישראל.

תחומי המחקר

 • ​הכשרת מורים
 • תורת ​חינוך
 • חשיבה, למידה והוראה
 • מינהל חינוך
 • מדיניות החינוך
 • אוכלוסיות מודרות
 • טכנולוגיה וחינוך
 • פילוסופיה של החינוך​
 • תחומים אחרים שיוצעו על ידי החוקרים, המכללות, מכון מופ"ת או משרד החינוך ויימצאו מתאימים.​​​

מבנה התכנית

 • התכנית תהיה מורכבת ממחקר אישי ומלמידת עמיתים. במהלך שנת הלימודים יתקיימו מפגשים קבועים שבהם המשתתפים יציגו את שלבי מחקרם וידונו בסוגיות מתודולוגיות ואחרות.
 • מחקר מונחה - כל משתתף ישתלב בקבוצת מחקר הכוללת מנחה ומשתתפים נוספים.
 • הרצאות - חברי הקבוצה יוכלו להצטרף לכנסים ולכל פעילות אחרת שיתקיימו במכון מופ"ת.

 

ועדת ההיגוי של התכנית לפוסט-דוקטורט לחינוך במכון מופ"ת

פרופ' עלית אולשטיין, פרופ' אמריטה האוניברסיטה העברית, ירושלים, מכון מופ"ת יו"ר הוועדה
פרופ' ברכה אלפרט, דקנית הפקולטה לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר עינת גוברמן, מ"מ ראש רשות המחקר, מכון מופ"ת
ד"ר מיכל גולן, ראש מכון מופ"ת
ד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע, מנהלת מרכז המידע, מנהלת התכנית לתואר שלישי ופוסט דוקטורט, מכון מופ"ת
פרופ' ציפי ליבמן, נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
פרופ' מרים מבורך, ראש ערוץ הלימודים, ראש בית הספר להתמחות מקצועית בשיתוף וראש ההתמחות במחקר והערכה, מכון מופ"ת
פרופ' לובה חרל"פ, מכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ בירושלים 

פרופ' רפיק אברהים, אוניברסיטת חיפה


 

524026485.jpg 
 
  
  
  
  
form.docx
  
10/10/2016 10:00Yoav Rivlin
תשעז טופס הרשמה.docx
  
25/11/2015 12:42Post Doc