דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

פוסט-דוקטורט במכון מופ"ת

קול קורא להגשת מועמדות​

ההרשמה לשנת תשע"ח הסתיימה!

מועד אחרון להגשת מועמדות 22/12/2016

פרטי התקשרות

ראש התכנית לפוסט-דוקטורט
פרופ' עילית אולשטיין
מנהלת התכנית לפוסט-דוקטורט
ד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע
03-6901443 liatjby@macam.ac.il

​רכזת היחידה
רווית ענבר
03-6901430
​ postdoc@m​a​​cam.ac.il 

על אודות

מכון מופ"ת מעוניין לסייע למרצים שרכשו ידע בסיסי במחקר להמשיך ולקדם את כישורי המחקר שלהם, ולפנות זמן למחקר בתחומים שיתרמו להכשרת המורים ולמערכת החינוך.
בשנה הקרובה אנו פותחים תכנית לפוסט (בתר)-דוקטורט ומזמינים חוקרים מתחילים, בעלי תואר שלישי, להגיש מועמדות להשתתפות בתכנית. התכנית מיועדת למרצים מבטיחים בראשית דרכם, שהמכללה מעוניינת במיוחד לטפחולקדם. המלצת המכללה היא תנאי סף לקבלה לתכנית. עמיתי פוסט-דוקטורט יקבלו מלגת קיום חודשית אשר תאפשר להם להקדיש זמן ניכר לצורכי המחקר.
מחקר הפוסט-דוקטורט יתבצע במכון מופ"ת בהנחיית פרופסורים לחינוך מן המכללות האקדמיות לחינוך ומבתי הספר לחינוך של האוניברסיטאות בישראל.

תחומי המחקר

 • ​הכשרת מורים
 • תורת ​חינוך
 • חשיבה, למידה והוראה
 • מינהל חינוך
 • מדיניות החינוך
 • אוכלוסיות מודרות
 • טכנולוגיה וחינוך
 • פילוסופיה של החינוך​
 • מחקר מלווה של 'אינפו-טד',  קבוצה אירופית בהתהוות שעוסקת בהתפתחות מקצועית של מורי מורים. (לדוברי אנגלית ברמת שפת אם).
 • מחקר מלווה של​ מו"פ​ מורים מובילים כסוכני שיפור של מערכת החינוך
 • תחומים אחרים שיוצעו על ידי החוקרים, המכללות, מכון מופ"ת או משרד החינוך ויימצאו מתאימים.​​​

מבנה התכנית

 • התכנית תהיה מורכבת ממחקר אישי ומלמידת עמיתים. במהלך שנת הלימודים יתקיימו מפגשים קבועים שבהם המשתתפים יציגו את שלבי מחקרם וידונו בסוגיות מתודולוגיות ואחרות.
 • מחקר מונחה - כל משתתף ישתלב בקבוצת מחקר הכוללת מנחה ומשתתפים נוספים.
 • הרצאות - חברי הקבוצה יוכלו להצטרף לכנסים ולכל פעילות אחרת שיתקיימו במכון מופ"ת.

 

ועדת ההיגוי של התכנית לפוסט-דוקטורט לחינוך במכון מופ"ת

פרופ' עלית אולשטיין, פרופ' אמריטה האוניברסיטה העברית, ירושלים, מכון מופ"ת יו"ר הוועדה
פרופ' ברכה אלפרט, דקנית הפקולטה לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר עינת גוברמן, מ"מ ראש רשות המחקר, מכון מופ"ת
ד"ר מיכל גולן, ראש מכון מופ"ת
ד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע, מנהלת מרכז המידע, מנהלת התכנית לתואר שלישי ופוסט דוקטורט, מכון מופ"ת
פרופ' ציפי ליבמן, נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
פרופ' מרים מבורך, ראש ערוץ הלימודים, ראש בית הספר להתמחות מקצועית בשיתוף וראש ההתמחות במחקר והערכה, מכון מופ"ת
פרופ' יאיר קארו, המחלקה להוראת המדעים, אוניברסיטת חיפה ואורנים - המכללה האקדמית לחינוך
פרופ' לובה חרל"פ, מכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ בירושלים 

פרופ' רפיק אברהים, אוניברסיטת חיפה


 

524026485.jpg