דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

שאלות ותשובות

תנאי קבלה

האם עליי להיות מרצה במכללה אקדמית לחינוך כדי להיות מועמד לתכנית זו?

כן, תכנית הפוסט-דוקטורט במופ"ת מיועדת לסגל המכללות האקדמיות לחינוך בלבד.

קיבלתי את הדוקטורט שלי לפני יותר מחמש שנים. האם אני יכול/ה להגיש מועמדות?

תנאי הסף לתכנית הוא עד חמש שנים מהענקת התואר. למכון מופ"ת יש תכניות נוספות המתאימות לסגל מרצים בכיר. רשות המחקר מציעה תכניות שונות לחוקרים (שבתון במכון מופ"ת,  ועדת מחקר בין מכ​ללתית, וקבוצות עניין). אנא פנו לאתר המכון לאיתור התכניות המתאימות עבורכם.

האם אפשר להגיש מועמדות אם התואר השלישי אינו מתחום החינוך?

כן, אפשר להגיש מועמדות גם אם הדוקטורט הוא מתחום דעת אחר.

הרשמה

איני יכול/ה להגיע למפגש המתעניינים; האם עדיין אוכל להירשם לתכנית?

כן, המפגש אינו חלק משלבי המיון של התכנית, אלא מפגש בלתי פורמלי עם מארגני התכנית לקבלת מענה ישיר לשאלות.

כיצד אני מגיש/ה את מועמדותי לתכנית?

​​​​ראשית יש להירשם באמצעות טופס הרשמה מקוון, ולאחר קבלת אישור על ההרשמה יש למלא ולהגיש את כל הטפסים והמסמכים הנדרשים.

האם עלי להגיש את טופס ההרשמה וקורות חיים?

יש להגיש קורות חיים בנוסף לטופס הרשמה מלא כנדרש. ​ 

האם עלי להגיש הצעת מחקר מפורטת?

בטופס המועמדות ישנם 2 סעיפים בהם יש להציג את תפיסת העולם המחקרית שלך, המחקרים שבצעת בעבר והמחקר שברצונך לבצע בתכנית הפוסט. היות והתאמת המנחה נעשית רק לאחר הקבלה לתכנית, הצעת המחקר המלאה מוגשת מחצית השנה לאחר תחילת התכנית ונעשית בהנחייה מלאה של המנחה.​

כיצד עלי להפנות את מכתבי ההמלצה שלי?

מכתבי ההמלצה יישלחו ישירות על-ידי הממליץ לכתובת רכזת התכנית postdoc@macam.ac.il​.

האם ניתן להגיש מועמדות פעם נוספת?

כן בהחלט, כל עוד הנך עומד בתנאי הסף הנדרשים לתכנית. מועמדים שהגישו מועמדות חוזרת התקבלו.  ​


תנאי השתתפות בתכנית

האם נדרשת נוכחותו של עמית המחקר במכון מופ"ת?

עמיתי התכנית ייפגשו אחת לחודש במכון מופ"ת, ליום מרוכז של הרצאות ולימוד עמיתים.

באיזה יום יתקיימו הלימודים?

התכנית תתקיים ככל הנראה בימי ראשון.

האם התכנית מחייבת את העמיתים להגביל את היקף משרת ההוראה שלהם במכללות?

 על-פי מגבלות משרד החינוך העומדות על תשלום של 140% משרה, על המלגאי לשמור על היקף משרה של עד 90% במכללות האקדמיות לחינוך.​ יש להביא בחשבון כי המחקר ופרסומו דורשים זמן רב. בנוסף, עמיתי המחקר יידרשו להגיש דוחות תקופתיים, ואנו שואפים לקדם את המחקר לכיוון פרסום.


איתור מנחה

האם אפשר לפנות ישירות למנחה כדי לתאם את הגשת המועמדות?

לא, על המועמדים להגיש ראשית טופסי הרשמה ולעבור ריאיון קבלה אישי. רק לאחר קבלת אישור קבלה לתכנית, צוות התכנית ימליץ על מנחה בשיתוף חוות דעתו של המועמד. הפני​ה למנחה תיעשה על-ידי צוות התכנית.

רשימת המנחים אינה כוללת מנחה העוסק בתחום שאני רוצה לחקור. כיצד אוכל לאתר מנחה?

מכון מופ"ת יסייע באיתור מנחים עבור נושאים שאינם ברשימה.


דחייה

האם ניתן לדעת מדוע מועמדותי נדחתה?

לא, מכון מופ"ת אינו נותן הסברים אישיים לדחיית מועמדות. עם זאת אנו ממליצים לקרוא שוב את הדרישות להגשת מועמדות ולבחון אם ניתן לשפר את סיכויי הקבלה לקראת הגשת בקשה נוספת בשנה הבאה.

 סיבות נפוצות לדחיית מועמדות בשנים הקודמות

 • תהליך הגשת הטפסים לא הושלם.
 • המועמד/ת אינו/ה מרצה במכללה אקדמית לחינוך.
 • הדוקטורט הוענק שש שנים ויותר לפני הגשת המועמדות.
 • היקף המשרה במכללות האקדמיות לחינוך נמוך מ-40%.
 • הצעת המחקר אינה ממוקדת דייה ואין בה משום חידוש.
 • הריאיון האישי לא היה משכנע (ידע לא מבוסס דיו על נושא המחקר, תכנון ראשוני לא מספק של המחקר).
 • חוקר/ת בכיר/ה בעל/ת פרסומים רבים בתחום החינוך.
 • המועמד/ת בעל/ת פוסט-דוקטורט קודם בתחום החינוך.

 מה אוכל לעשות כדי לשפר את סיכויי הקבלה שלי בשנה הקרובה?

 • להקפיד על הגשת מועמדות בהתאם להנחיות המפורטות.
 • לוודא שיש לי לפחות פרסום אחד שפיט, בכתב עת בין-לאומי.
 • להכין הצעת מחקר ממוקדת וחדשנית בתחום ההכשרה להוראה או החינוך.​​