דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מנחי הפוסט-דוקטורט ותחומי מחקרם

הפנייה למנחים תיעשה לאחר אישור קבלה לתכנית הפוסט דוקטורט
 
​שם​מוסד שייכות
​נושאי/תחומי מחקר
​פרדיגמה מחקרית
פרופ' לילי אורלנד-ברק​האוניברסיטה חיפה​​​​הכשרת מורים, למידה פרופסיונאלית , הדרכה​איכותנית 
פרופ' ניר ​​אוריון​מכון ויצמן​למידה, מיומנויות חשיבה וסביבות למידה​common sense
פרופ' אורית איכילובאוניברסיטת תל-אביב​ חיברות פוליטי, חינוך לאזרחות בדמוקרטיה; מדיניות חינוך (בעיקר הפרטה)​
​פרופ' אילנה אלקד להמן​מכללת לוינסקי לחינוך​פיתוח חשיבה בהוראה (בכלל) ​אינטרטקסטואליות; ייצוגים ספרותיים ותרבותיים לסוגיות חברתיות; פרשנות בכלים מהספרות במחקר איכותני.​  מחקר איכותני
פרופ' מוחמד אמארה​המכללה האקדמית בית-ברלבלשנות חברתית בזיקה לשפות האנגלית, הערבית והעברית; זהות קולקטיבית:  שפה וזהות, שפה ומגדר; דו-לשוניות; חינוך לשוני; מדיניות לשונית​.
דר' 
ק​ריסטה אסטרחן
האוניברסיטה העברית​ בירושלים​רשתות חברתיות וחינוך, אסטרטגיות הוראה לשינוי מושגי, למידה באינטראקציה עם אחרים, הנחיית מורים של שיח לימודי, שיח לימודי מתווך מחשב, שיח פדגוגי בין מורים מכהנים.
פרופ' דורית ארםאוניברסיטת תל-אביב​הבנת תיווך המבוגרים להתפתחות ילדים צעירים וקידומו בחברה היהודית והערבית. חקר  אופי האינטראקציה של הורים וגננות עם ילדים בעת קריאת ספר וכתיבה, ובחינת משמעותו להתפתחות ניצני האוריינות הרגשית חברתית של הילדים;  המחקרים בוחנים אינטראקציות אלה בקרב ילדים עם התפתחות תקינה, ילדים עם צרכים ייחודיים (לקות שמיעה או לקות קשב) וילדים ממצב חברתי כלכלי נמוך;  פיתוח והערכה של תכניות התערבות לקידום רמת התיווך של הורים וגננות, בשאיפה ​לקדם ניצני אוריינות והסתגלות רגשית חברתית של ילדי גן .​
​פרופ' צבי בקרמןהאוניברסיטה העברית בירושלים​ נקודות שיח בין זהות ותרבות בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, תהליכי הבניית זהות, משא ומתן במהלך מפגשים בין-תרבותיים וחוצי תרבויות. מחקר זה מוגדר לרוב תחת הקטגוריות של חינוך לרב-תרבותיות, חינוך לשלום, אזרחות ועוד. המחקר מתמקד בהכשרת מורים ומנחים. תיאוריה מעוגנת בהתיחסויות סוציו-היסטוריות, עם התייחסויות אונוטולוגיות.
​פרופ' (אמריטוס) אבי ברמן
​הטכניון
ואורנים המכללה האקדמית לחינוך
​מתמטיקה, חינוך מתמטי, מחוננות.
פרופ' חניטה גוטבלאטאוניברסיטת בן-גוריון שבנגב​תהליכי קריאה של טקסטים ספרותיים:  מחקר אמפירי; היבטים בין-תרבותיים של השירה המודרנית; הוראת השירה בבית הספר העל-יסודי; הוראת הדרמה בבית-הספר העל-יסודי​.
​פרופ' (אמריטוס​​) חיים גזיאל
            
​אוניברסיטת בר-אילן והמכללה האקד​​מית הדתית למורים ע"ש רא"מ ליפשיץ​מדיניות  או מ​​ינהל החי​נוך.
​פרופ' גיל דיזנדרוק​אוניברסיטת בר אילן​קטגוריזציה חברתית בילדים ​ניסויי- כמותי 
פרופ' אפרת הוס​אוניברסיטת בן גוריון ​​עבודה סוציאלית אמנויות בעבודה סוציאלית וטיפול באמנות ​איכותני, מחקר מבוסס אמנות 
​פרופ' עמוס הופמן ​מכללה האקדמית בית ברל ​ היסטוריה תרבותית של אירופה בעת החדשה המוקדמת עם דגש על תקופת הנאורות (מאות 18-17).

פרופ' (אמריטוס) אבי הופשטיין

מכון ויצמן למדע​​​​

סביבות למידה מדעיות, עבודת מעבדה, גישה ועניין בהקשר המדעי; יעילות שיטות פדגוגיות שונות בלימוד מדעי הכימיה בכיתה; קשיי למידה ותפיסות שגויות בלימוד מדעים (בעיקר כימיה); התפתחות מקצועית של ​מורי מדעים; פיתוח מנהיגות בקרב מורי כימיה.

שיפור דרכי הלמידה וההוראה במדעי הטבע​​
פרופ' (אמריטה)​אסתר הרצוג המכללה האקדמית בית-ברל
ומכללת לוינסקי לחינוך
השתלבות ילדי מהגרים במערכת החינוך; סוגיות מגדריות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי; היבטים פוליטיים וכלכליים של מערכת החינוך; הוראת השואה מזווית מגדרית; העצמה ומנהיגות בקרב נערות;.מדיניות הרווחה ביחס לילדים ונוער. 
פרופ' רות​ ​זוזובסקי אוניברסיטת תל-אביב ומכללת סמינר הקיבוצים​

השוואת תהליכי למידה ותוצרי למידה אודות מורכבות באמצעות בניית מודלים בשלוש סביבות למידה מתוקשבות; חינוך לשלום ולישוב סכסוכים; ביקוש והיצע של מורים בישראל, תכניות הכשרת אקדמאים להוראה,
תכניות התואר השני במכללות; 
מחקר אודות ידע פדגוגי ITELInnovative teaching for effective learning

פרופ' מונא חורי כסאברי​אוניברסיטה העברית ירושלים​עבריינות בני נוער, אלימות בבתי הספר, משמעת הורית.​כמותית
​פרופ' אסתר כהן​האוניברסיה העברית ירושלים​התפתחות ושינוי בהורות, ויסות רגשי אצל הורים וילדים, משחק וטראומה.​בעיקר כמותית וגם משולבת , איכותנית-כמותית
פרופ' אריאל כנפו ​האוניברסיטה העברית ירושלים ​התפתחות ערכים, אמפתיה, והתנהגות פרו חברתית בילדות ובהתבגרות, מזג והורות. ​פסיכולוגיה התפתחותית, בדגש על מחקרי אורך הנוגעים בנושא תורשה וסביבה 
​​פרופ' איליה לויןאוניברסיטת תל-אביב​
חברה דיגיטלית ; פילוסופיה של טכנולוגיה; ​חינוך מדעי וטכנולוגי בעידן דיגיטלי; מידול בחינוך המדעי והטכנולוגי​​.
פרופ' מ​רים מבורך
מכון מופ"ת ​    ​
מודלים מנטליים אודות למידה והוראה; הכשרת מורים ברמת המדיניות, ניתוח התרחשויות ומודלים להכשרה והתפתחות מקצועית; מערכות הגיל הרך​, מנהיגות בקרב העוסקים בגיל הרך.               
שילוב פרדיגמות מחקריות    ​
פרופ​' חנה נוהאוניברסיטת תל-אביב​​ספרות עברית מודרנית; לימודי נשים ומגדר; ביקו​רת פמיניסטית; תרבות ישראלית; תורת הסיפור
פרופ​​' אייל נווהאוניברסיטת תל-אביב​​ ומכללת סמינר הקיבוצים חינוך היסטורי, לימוד היסטוריה פורמלית במערכת החינוך, בהיסטוריה וזיכרון, היסטוריה ותודעה היסטורית, מחקר נרטיבים לאומיים, מחלוקות על הוראת היסטוריה במדינות לאום, התמודדות עם עבר בעייתי, הקשר בין זיכרון אישי לזיכרון ציבורי, היסטוריה ואינטרדיסציפלינריות, גישה רב תחומית במדעי הרוח, מחקר ספרי לימוד בהיסטוריה ואזרחות .
פרופ' קלרה סבג
​​אוניברסיטת חיפה ​סוציולוגיה של החינוך, צדק חברתי, צדק בחינוך ובמשפחה, אי-שוויון בחינוך, ​מחקר השוואתי, נעורים, חינוך בלתי פורמאלי, גלובליזציה בחינוך
פרופ' חנה עזר
מכללת לוינסקי לחינוך

​רב תרבותיות  ורב לשוניות בבית הספר ובחברה; הכשרת מורים – תפיסות של שינוי, זהות מקצועית, שיח בהקשרים שונים; ​אוריינות – תפיסות בקרב אוכלוסיות שונות, זהות כותב.
סוגות מחקר מועדפות:  איכותני
נרטיבי, פנומנולוגי, חקר מקרה, חקר שיח ביקורתי;  Design-based research
​פרופ'​ עפרה ענבר
אוניברסיטת תל-אביב​
​מדיניות ​לשונית (במיוחד הוראת שפות ומורים לשפות); ההערכה (במיוחד אוריינות ההערכה)  והכשרת מורים (במיוחד הכשרת מורים לשפות).

פרופ' רחל גלי צינמון אוניברסיטת תל-אביב​
התפתחות קריירה: בממשק שבין עבודה ומשפחה ובתהליך הבניית הזהות המקצועית והמשפחתית בשלבי חיים שונים. הבנת תהליכים אלה בקרב אוכלוסיות מוחלשות- נשים, מיעוטים, מהגרים ואנשים עם צרכים מיוחדים; פיתוח מודלים להדרכה וחינוך לקריירה הרגישים לשלב התפתחותי, מיצב, תרבות ומצבים מיוחדים; הכשרת יועצים חינוכיים, שלבי התפתחות של יועצים חינוכיים ומודלים של הכשרה​

מתודות כמותיות, איכתוניות ומעורבות​​
פרופ' יאיר קארו
​אוניברסיטת חיפה ואורנים המכללה האקדמית לחינוך​ קומבינטוריקה​
פרופ' עירית קופפרברג
​מכללת לוינסקי לחינוךחקר השיח המוסדי באופנויות שונות (דבור, כתוב ומקוון).  מתוך נקודת מבט זאת ניתן לחקור תהליכים שונים בתקשורת בין אישית של הפרט והקבוצה בהקשר משפחתי ומוסדי, בניית האני ועוד. בחירת נושא המחקר ומטרותיו תעשה באופן פרטני עם המתמחה שיבחר בתחום מחקר זה.
ניתוח איכותני וגם ניתוח איכותני שמשלב כימות​
פרופ' ענת קינן​המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי​
מורים והכשרת מורים, קבוצות תרבותיות שונות ובמיוחד נשים ומיעוטים; מגוון בהוראה, תרבות של מורים והכשרת מורים, תרבות של מוסדות חינוך.​
מחקר איכותני, ​נרטיבים, סיפורי חיים​


פרופ' ברוך שוורץ ​האוניברסיטה העברית בירושלים
למידה שיתופית, תמיכה מקוונת ללמידה שיתופית,  לימוד בחברותא בישיבות אולטרה אורטודוקסיות
ארגומנטציה ולמידה; הוראה די
אלוגית.
פרופ' אביגדור שנאן​האוניברסיטה העברית בירושלים​הספרות היהודית הבתר-מקראית הקדומה: אגדה והלכה.​