דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הגשת מועמדות לתכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ"ת​

ההרשמה לשנת תשע"ט הסתיימה!!!

​בהצלחה!​

תנאי סף להגשת מועמדות

תואר שלישי ממוסד אקדמי מוכר. תואר אקדמי מחו"ל, דורש שקילה של הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.

תואר שלישי שניתן במהלך חמש השנים הקודמות להגשת הבקשה.

מועד סיום הדוקטורט הינו המועד המצוין על-גבי התעודה, ​לא יוקדם ממאי 2012.

איש/אשת סגל במכללה אקדמית לחינוך.​

הליך הקבלה

​הגשת מועמדות לתכנית פוסט-דוקטורט במכון מופ"ת מחזור ד' עד - 28/12/2017

1. הרשמה מקוונת.

2. הגשת תיק מועמדות הכולל:

​א. טופס הרשמה תשעט.docx

​​​ב. תמונה. 

ג. קורות חיים.

ד. רשימת פרסומים בחלוקה לפרסומים שפיטים ולא שפיטים (מאמרים, פרקים בספרים והשתתפות פעילה בכנסים בין-לאומיים)​.​ ​

ה. ​מאמר, פרסום או תכנית לימודים שפורסמו שבהם המועמד/ת הוא/היא מחבר/ת ראשון/ה או שותף/ה.

ו. אישור על קבלת התואר. תואר אקדמי מחו"ל, דורש שקילה של הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.​​

ז.  אישור ממינהל כוח אדם במכללה שבה המועמד/ת מועסק/ת, על העסקה במכללה אקדמית לחינוך (אישור שיש להמציאו מחדש בראשית כל שנת לימודים).

ח. אישור מנשיא/ת המכללה ליציאה ללימודים.

ט. שני מכתבי המלצה חתומים (אחד ממנחה הדוקטורט והשני מנשיא או מרקטור המכללה שבה המועמד/ת מלמד/ת). מכתבי ההמלצה הנושאים את שם המועמד יישלחו ישירות על–ידי הממליצים​​.

י. מסמכים נוספים לפי דרישה, ככל שרלוונטי.

יא. יש לשלוח את המסמכים הנ"ל לכתובת postdoc@macam.ac.il​

3.  ריאיון אישי עם חברי ועדת הקבלה.

ההודעה בדבר הקבלה לתכנית תישלח למועמדים בדואר כחודש לאחר הריאיון, בצירוף מידע מלא על זכויות וחובות העמיתים.

4.  בחירת מנחה

ועדת ההיגוי של התכנית ממליצה על מנחה לכל מועמד לאחר קבלתו לתכנית.  המנחה הסופי נקבע בשיח משותף בין צוות התכנית, עמית הפוסט-דוקטורט והמנחה.

פונים אשר לא יגישו את מכלול הטפסים לא יידונו בוועדת המיון


 

​​