מצטערים, משהו השתבש

אירעה שגיאה במהלך ההידור של הקובץ המבוקש או של אחד מיחסי התלות שלו. The type 'SolBox.Sitevision.Commerce.ControlTemplates.ShoppingCart' exists in both 'c:\Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\SolBox.Sitevision.Commerce\v4.0_1.0.0.0__c072d64afdbb53bd\SolBox.Sitevision.Commerce.dll' and 'c:\Windows\assembly\GAC_MSIL\SiteVisionServerEngine\1.0.0.0__be2a06a364b952d8\SiteVisionServerEngine.dll'

דף תחזוקה של רכיבי Web Part:אם יש ברשותך הרשאות, באפשרותך להשתמש בדף זה כדי לסגור רכיבי Web Part באופן זמני או כדי להסיר הגדרות אישיות. לקבלת מידע נוסף, פנה אל מנהל האתר.