דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Matach_logo_Heb_15cm_300dpi_blue_JPG.jpg logo_lev.jpgmath3logo.jpgtau.png

מוצר: פעילות ימי עיון

כנס ירושלים השלישי למחקר בחינוך מתמטיהתשלום אחיד וכולל: השתתפות בשני ימי הכנס או באחד מהם, כיבוד, ארוחת צהריים, וארוחת ערב ביום שני, כ"ז בשבט תשע"ה, ה-16 בפברואר 2014. במכתב אישור הרשמה שיישלח אליכם תתבקשו לפרט באילו ימים תגיעו ואם תשתתפו בארוחת הערב.

כנס ירושלים השלישי: תשלום רגיל

כנס ירושלים השלישי: הנחת סטודנט/גמלאי