דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​על אודות המכון


דר מיכל גולן
ד"ר מיכל גולן, ראש המכון
מכון מופ"ת הוא בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות לימודים וסגלי הוראה העוסקים בהכשרת מורים. המכון הוא מסגרת יחידה מסוגה בארץ ובעולם.

המכון נוסד בשנת 1983 על-ידי האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך. התפיסה שהנחתה את ייסוד המכון הייתה כי למקצוע הכשרת המורים מאפייני ידע ייחודיים, וכי דרוש בסיס מחקרי ופרקטי בתחום זה, כמו גם מסגרות לימוד לתמיכה בהתפתחות המקצועית של סגלי ההוראה והניהול. תפיסה זו מתווה את פעילותו של המכון מתחילת דרכו.

ייעודו של מכון מופ"ת הוא לשמש מקום מפגש מקצועי לעוסקים בהכשרת מורים במכללות ובמוסדות אקדמיים אחרים. המפגשים ומסגרות הלימוד והמחקר מאפשרים החלפת דעות, הרחבת הידע, לימוד משותף, התמחות פרופסיונלית, יצירה והפצה של ידע.

מכון מופ"ת מבקש לסייע בשיפור רמת ההוראה והחינוך במערכת החינוך באמצעות טיפוח מקצועי של מכשירי המורים.


מסגרות הפעילות של המכון

לימודים

ערוץ הלימודים כולל את כל מסגרות הפעולה העוסקות בלימודים:

יעדי הערוץ:

  • לשמש מסגרת כוללת לכל הפעילויות שמהותן לימודים
  • לקדם ולתרום לשיתופי פעולה תוכניים וארגוניים בין מסגרות הפעולה
  • לזמן מסגרות לימוד בהיקפים ובמתכונות שונות במטרה להיענות למגוון רחב של צרכים ואוכלוסיות

בית ספר ללימודי להתמחות מקצועית ע"ש פרופ' משה זילברשטיין

בבית הספר להתמחות פועלות תכניות דו-שנתיות: הדרכה הנחיה והוראה, טכנולוגיות מידע ותקשורת, מחקר הערכה וניהול אקדמי. וכן תכניות חד-שנתיות: דיאלוג מצמיח ולימודי כתיבה.
מעת לעת נבנות בבית הספר תכניות ייחודיות הנענות לצרכים המתעוררים במערכת ההשכלה הגבוהה, במערכת הכשרת המורים ובמערכת החינוך.
מטרת הלימודים במסלולי ההתמחות בבית הספר היא לגבש את תפיסתם המקצועית של המכשירים להוראה ולהקנות להם כלים חיוניים לעבודתם.

מרכז אדם להתפתחות מקצועית במינהל המכללות

במכון מופ"ת פועל בית ספר להכשרת עובדי מינהל במכללות. בית הספר מזמן ללומדיו קורסי בסיס וקורסים מתקדמים בתחומי מינהל במגוון התפקידים הנדרשים במכללות להכשרת מורים. בית הספר נותן ייעוץ לפיתוח ארגוני של המכללות ומקיים בהן השתלמויות פנים-ארגוניות. המכון מעורב בתהליכים המתרחשים במערכת החינוך ומהווה מוסד מוביל עיון, דיון ומחקר בתחומים שהוא מתמחה בהם.

כתיבה

מגוון ערוצי הכתיבה במכון מופ"ת נועד לאפשר למורי המורים להפוך את הידע התאורטי והפרקטי האישי שלהם לידע ציבורי, העומד לרשות קהיליית אנשי החינוך במכללות ובשדה.
השתתפות בתהליך הכתיבה ופרסום התוצרים הם נדבך רב-משמעות בהתפתחות המקצועית של הכותבים. בהוצאת הספרים של מכון מופ"ת יוצאות לאור שלוש סדרות מרכזיות: תמה (תיאוריה ומעשה בהכשרת מורים), כליל ומונוגרפיות בחינוך.
במכון מופ"ת יוצא לאור כתב עת אקדמי שפיט - "דפים" – המתמקד בתאוריה, במחקר ובפרקטיקה של הכשרת עובדי הוראה וירחון, המהווה במה לשיח ולדיון בסוגיות מתוך הכשרת המורים.
דפי יוזמה, כתב-עת לא שפיט המהווה במה ליוזמות חינוכיות בהכשרת מורים.
ביטאון מכון מופ"ת יוצא לאור כל רבעון ומשמש במה מידית לשיח ולציון בסוגיות בהכשרת מורים.

מחקר

העיסוק במחקר הכרחי להתפתחות המקצועית של מורי המורים, להעלאת רמת ההכשרה ולשיפור מעמדן ותדמיתן של המכללות. רשות המחקר במכון מופ"ת שמה לה למטרה לקדם את העשייה המחקרית של סגלי ההוראה במכללות ובמכון. היא יוזמת ותומכת במחקרים אישיים ומערכתיים ומסייעת לחוקרים בדרכים מגוונות.

מפגשי עמיתים

מכון מופ"ת מקיים מסגרות שונות של מפגשי עמיתים: כנסים וימי עיון, מפגשים המוקדשים לסוגיה מתוך הכשרת המורים, הרצאות מקוונות ועוד. במסגרות אלה עוסקים סגלי ההוראה בליבון נושאים משותפים, בדיון במחקרים שונים, בגיבוש עמדות בתחום הכשרת מורים ועוד.

ערוץ מו"פ לטכנולוגיה ולחדשנות בחינוך

הערוץ מיועד לפתח, לרכז ולהפיץ מומחיות בחדשנות פדגוגית ובשילוב מושכל של טכנולוגיה בחינוך ובפדגוגיה בכלל, ובתחום הכשרת המורים בפרט.

לשם כך פועל הערוץ במספר מישורים:
  • ניתוח, זיהוי והבנה של צרכי השטח והתאמת המוצרים והשירותים הטכנולוגיים שיסופקו ע"י מכון מופ"ת
  • איתור ו"ייבוא" מוצרים ושירותים טכנולוגיים מהעולם שיכולים לקדם את מערכת הכשרת המורים והמכללות (top down)
  • זיהוי יוזמות מקומיות בשטח, הרחבתן,  שידרוגן והפצתן במערכת ההכשרה (bottom up)
  • הדרכה, הטמעה והפצה של חדשנות פדגוגית
בכך, פועל הערוץ לקידום מערכת הכשרת המורים בישראל.

מרכז מידע בין-מכללתי

מרכז המידע הבין-מכללתי מעמיד לרשות מורי המורים והחוקרים מאגרים של חומרים ומסמכים ייחודיים להכשרת המורים. כמו כן נבנה בו פורטל תוכן - מס"ע (מופ"ת סובב עולם) בעברית ובאנגלית, שמצויים בו מאמרים עדכניים בהכשרת מורים ובתחומים משיקים לה.

ערוץ בין-לאומי

מכון מופ"ת מפיץ בארצות העולם ובתפוצה היהודית את הידע שנצבר בו בתחום הכשרת המורים ובנושאים של התארגנות לאומית לפיתוח פרופסיונלי של מורי מורים. מרצים מטעמו יוצאים להנחות קורסים בארצות חוץ, ויחידים ומשלחות מגיעים למכון מופ"ת ללמד, ללמוד ולחקור במסגרתו.

תרשים מבנה ארגוני.pdfמבנה ארגוני של מכון מופ"ת

ליצירת קשרהרשמה לרשימת התפוצה