דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
​​​​היום הבינלאומי במרכז TEC 12/04/16
TECCenter-title.jpg
 

מרכז TEC

חדשנות בהובלת שינוי חברתי באמצעות הוראה ולמידה שיתופית, מקוונת ורב-תרבותית


תכניות חלוציות ופורצת גבולות בחינוך בישראל

כידוע, בחברה הישראלית שורר מתח תרבותי מתמיד, ההולך ומחריף, בין המגזרים השונים ובתוכם. המגזר היהודי החילוני, המגזר היהודי הדתי והמגזר הערבי על גווניו שרויים בקונפליקטים, ואלה יודעים עליות ומורדות בהתאם להתפתחויות החברתיות והמדיניות במזרח התיכון. במערכת החינוך בישראל יש הפרדה מוחלטת בין המגזרים השונים, כך שלסטודנטים ולתלמידים מן המגזר היהודי חילוני, היהודי דתי, המוסלמי, הנוצרי, הבדואי והדרוזי אין אפשרות של ממש להיפגש ולהכיר לעומק ולאורך זמן, או ללמוד יחד באופן ממוסד ושיתופי. כדי לתת מענה לפערים ההולכים ומעמיקים בחברה פיתח ויזם מרכז TEC ​(מרכז לטכנולוגיה, חינוך ומגוון תרבותי) תכניות חברתיות וחינוכיות ליצירת שיח בין-מגזרי. זהו המיזם הראשון בישראל לתהליכי למידה רב-תרבותיים ושיתופיים של המגזרים השונים בארץ באמצעות מחשבים וטכנולוגיות מתקדמות. תהליכי למידה מסוג זה נותנים מענה ממשי לפערים ולקושי הפיזי ביצירת מפגשים אנושיים ארוכי טווח, וכן לשונות בקרב הסטודנטים ובקרב התלמידים. הלמידה המקוונת הופכת למסע למידה משותף של היכרות אישית ורב-תרבותית, ובכך באות לידי ביטוי חלוציותו וחדשנותו של המיזם.

טיפוח כבוד וקבלה הדדית

מרכז TEC שם לו למטרה להטמיע מודל למידה שיתופית מקוונת במערכות החינוך במטרה לשנות השקפות, דעות קדומות, עמדות שליליות וסטראוטיפים בין ערבים ליהודים ובין דתיים וחילונים מזרמים שונים בישראל, החל בגילאי בית הספר היסודי. מטרת התכנית היא לפתח קשרים בין-תרבותיים במרחב המקוון, לחבר סטודנטים להוראה וילדים צעירים במערכת החינוך ולעורר שיח והבנה בין התרבויות השונות בחברה הישראלית השסועה. תקוותם של העושים במלאכה היא שבאמצעות המפגש עם "האחר" ויצירת שיח בין-דתי ובין-תרבותי יחושו המשתתפים שייכות לקהילה, אזרחים של מדינה שבה קונפליקטים הופכים לאתגרים, ריב לשיח שוויוני ורגשות של זרות וניכור לתחושת שותפות. כל אלה - בדרך לחברה טובה יותר, דמוקרטית, פלורליסטית וסובלנית.

מודל TEC​"האחר הוא אני" (והאחר הוא גם אחר)

מודל הלמידה פותח במרכז TEC על-ידי שלוש נשים בעלות חזון משלושה מגזרים שונים, המובילות שינוי בתחום החינוך בישראל: ד"ר מירי שינפלד, ד"ר איליין חוטר וד"ר אסמאא גנאיים. המודל נועד לבסס אמון וקשר בדרך של למידה שיתופית בקבוצות רב-תרבותיות קטנות, ובנוי על התקדמות הדרגתית: מתקשורת מקוונת, אשר מבטיחה בסיס שווה, אל מפגש חווייתי פנים אל פנים.

בין היתר, בתכנית TEC4SCHOOLSנפגשים ילדים מכל המגזרים בכל שבוע ולאורך כל שנת הלימודים ברשת חברתית בטוחה שפותחה במרכז ונבנתה במיוחד עבורו. זאת כדי ליצור דיאלוג בנושאים רב-תרבותיים הרלוונטיים לחייהם ולהפגישם עם ה"אחר". המפגש האינטימי בקבוצות מאפשר בניית יחסי אמון בין המשתתפים, ושיאו של תהליך הלמידה המשותף הוא במפגש פנים אל פנים שבו מארחים הילדים את חבריהם ללמידה באחד מבתי הספר השותפים לשיח.

כדי ליישם את התכנית ולהוביל את הילדים לדיאלוג חינוכי מקדם וחיובי מקבלים המורים המובילים הכשרה בנושא רב-תרבויות, ועוברים בעצמם תהליך של היכרות ובניית יחסי אמון עם המורים העמיתים מכל המגזרים.

במהלך הלמידה השיתופית - הן בתכנית לדור מחנכי העתיד הן בתכנית לתלמידי בתי הספר היסודי - המשתתפים מתוודעים לטקסטים המסורתיים של מורשתם וגם לאלה של בני דתות ותרבויות אחרות; נחשפים למכנה המשותף המצוי שבין הדתות השונות בנושאים הנלמדים, למשל היחס לאחר, לזקן או למוזיקה בקרב קבוצות שונות, תוך ראייה אנושית ורגשית של האחר והכלת השונה והמשותף ביניהם. התלמידים לומדים להכיר בכך שלכל אחד יש פנים, ושפנים אלה יכולות להעשיר את פניו של המביט.

מודל TEC מאומץ בימים אלו במדינות אחדות בעולם ומיושם לקידום שיח רב-תרבותי בין ילדים מתרבויות שונות.

האי הווירטואלי של TEC

כדי לקדם ולהעמיק את תהליכי הלמידה ב-TECולחזק את הרלוונטיות לעולם התוכן בעידן הטכנולוגי גויסו אנשי חינוך, מעצבים ומומחים ב"עולמות וירטואליים" ויצרו מרחב וירטואלי לימודי נוסף: האי שלTEC , שבו נפגשים המשתתפים כ"אווטרים" (דמויות וירטואליות) ולומדים יחד על הדתות והתרבויות השונות בישראל. במרחב זה הוטמעו משחקים שונים, מבנים, פעילויות, משימות ותכנים חינוכיים הקשורים לרב-תרבותיות בישראל. 


התפתחות הטכנולוגיה והמדיה החברתית הובילו לשינויים בכל תחומי החיים. המרחק בין תרבויות ובין יבשות התקצר, ופעילויות למידה ועבודה, המשותפות לעמיתים מארצות שונות, הפכו למציאות יום-יומית. כך, למשל, מומחי תקשורת מישראל, אנשי שיווק מארצות הברית ויצרני שבבים מסין עובדים כצוות, משתמשים בטכנולוגיות מידע ותקשורת ונדרשים למיומנויות של עבודה שיתופית. גם בשדה החינוך ניכרת השפעת השינויים הללו, לדוגמה, בשימוש בסביבות WEB2 ליצירת מידע ובשיתוף במדיה המקוונת. שינויים אלה מתרחשים במהירות ובעוצמה ומבטיחים השפעה רבה על תהליכי ההוראה והלמידה. לפיכך על מערכת החינוך מוטלת החובה להכשיר תלמידים ל'חברת המידע' ולהקנות להם מיומנויות של שיתופיות ושל יצירת ידע בסביבות החדשות. התכניות של מרכז TEC מבוססות על הוראה ולמידה שיתופית כחלק אינטגרלי ממודל TEC. ללמידה על מודל TEC שמשתמש בלמידה שיתופית לקישור בין תרבויות, ולהעמקה בשיטת הלמידה השיתופית, הינכם מוזמנים לצפות בסרטונים הבאים.

לאתר ​מרכז TEC

 ​


​​