דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​שיתופי פעולה

ScreenHunter_150 May. 14 13.59.jpg

​תכנית התקשוב מקדמת הטמעת למידה שיתופית באורח החיים השגרתי של בית הספר הוא יעד חשוב ומרכזי בהכשרת בוגרי מערכת החינוך לתפקוד מיטבי בחברה ובשוק העבודה במציאות המשתנה של המאה ה-21. הלמידה השיתופית מכוונת להעצמת מסוגלות הבוגר לשיתופיות בעולם שיתופי ודינמי. האינטראקציה הבינאישית ושיתופי הפעולה המתהווים בקבוצת הלומדים בכל תחום מבנים ידע, מזמנים יצירתיות וחדשנות בעשייה היומיומית.

הלמידה השיתופית במסגרת תכנית התקשוב פועלת במספר רב של מוקדים בבתי-ספר ברמות שונות של שיתופיות באמצעות סביבות מקוונות מגוונות. למידה שיתופית זו מתקיימת באופן מתמשך ומזדמן בבית-הספר ומחוצה לו. הלמידה השיתופית באה לידי ביטוי בשיעור, במרחבי הלמידה המקוונים, במסגרת בית-הספר ולאחר שעות הלימודים. התכנית מעודדת ומסייעת  להרחבת מעגלי השיתופיות, ללא תלות בזמן או במקום, ומאפשרת למידה מאתגרת ומעשירה יותר עם בתי ספר אחרים בארץ ובחוץ לארץ.

בשנים האחרונות  הולכים ומתרחבים מיזמי שיתופי הפעולה בתחום הלמידה השיתופית עם גופים וגורמים מחוץ למשרד. התוכניות והמיזמים המשותפים מציעים שילוב מושכל טכנו- פדגוגי : תכנים מעשירים ופעילויות למידה מאתגרות בתוך חיבור חברתי בד בבד עם הערך המוסף של הטכנולוגיה- כל אלה יוצרים יחדיו מערך טכנולוגי דיגיטלי שמעצים ומקדם את התהליכים הפדגוגיים, החברתיים והערכיים בסביבות למידה קונסטרוקטיביסטיות- עדכניות.

למידע מפורט בענן ה​חינוכי אודות הלמידה השיתופית בתכנית התקשוב

     

​​​​