דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​​מודל TEC

המודל פותח על-ידי מייסדות מרכז TEC, ד"ר מירי שינפלד, ד"ר אסמאא נאדר גנאיים וד"ר איליין חוטר. המודל נועד לפתח אמון באמצעות סביבות למידה שיתופיות מקוונות. מודל זה מרחיב את תאורית המגע (Contact Hypothesis) של אלפורט ​(Allport, 1954), לפיה ניתן להפחית סטריאוטיפים ודעות קדומות על ידי מגע קרוב בין אנשים מקבוצות שונות בעלות סטטוס זהה, אינטרסים משותפים ומשימה זהה, אשר נתמך על ידי גוף מוסדי כלשהו. הקשרים בין קבוצות בקונפליקט לפי מודל טק (TEC) מתבססים בעיקר על  האינטרנט. הקשר ויצירת האמון שבין הסטודנטים מתפתחים בהדרגה: תחילה הקשר הוא טקסטואלי, לאחר מכן הקשר הוא קולי ולבסוף מתקיים מפגש פנים אל פנים. מרכיבי המודל הבסיסיים הם:
 

א. מפגשים: תקופת היכרות לאורך שנה באווירה לא תחרותית, הכוללת היכרות חברתית הדרגתית. העבודה בקורס מתפתחת בסדר זה - עבודה קבוצתית א-סינכרונית, עבודה סינכרונית קולית, עבודה סינכרונית המשלבת קול ותמונה (וידאו-קונפרנס), פגישה פנים אל פנים.

 
ב. תכנים לימודיים והערכה: המטלה המרכזית בקורס מתבססת על שיטת למידה המבוססת על פתרון בעיות  (PBL) אשר מקביל בפיתוח שלו לדרגת המפגשים, והנושאים הנלמדים אינם טעונים. הסטודנטים מקבלים רשימה של נושאים ויכולים להציע נושאים נוספים הרלוונטים לחינוך, כדי  שהתוצרים יפותחו כיחידות לימוד שיילמדו בבתי הספר וישמשו את כלל המורים ברשת. הערכת המשימות הקבוצתיות נערכת על פי מחוונים שמפתח צוות המרצים בקורס, והיא כוללת מרכיבים המתייחסים לשיתוף הפעולה בין חברי הקבוצה, כך שהציון מורכב מציון אישי וציון קבוצתי . בסוף שנת הלימודים מתקיימת הצגת פרויקטים קבוצתיים.
 

ג. טכנולוגיה: חשיפה, שימוש והערכה של כלים טכנולוגיים עדכניים סינכרוניים וא-סינכרוניים, כולל כלים המאפשרים קישורים בין משתתפים המרוחקים זה מזה (פיזית ותרבותית) ועבודה קבוצתית. כלים אלו אטרקטיביים לדור המורים החדש. הקורס חושף ומחדד את השיטות לשימוש בכלים האינטרנטיים ולהתאמתם לתוכן הלימודי ולעבודה קבוצתית מקוונת.

 
 

 tec-newmodel.jpg

 

 

TEC