דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​​​​אודות

העולם שאנו חיים בו מאופיין בשינויים ובקישורים מהירים ללא גבולות, עד כדי הפיכתו לכפר גלובלי אחד מחד גיסא, ובהתחזקות לאומית, תרבותית, דתית ואתנית מאידך גיסא. האם מגמות אלו נוגדות זו את זו? או אולי הן משלימות אחת את רעותה

החברה הישראלית מאופיינת בריבוי תרבויות. ביטוי לכך ניתן למצוא במוסדות החינוך, ובכלל זה במכללות להוראה, המשתייכות לתרבויות ולזרמים שונים.

המציאות הטכנולוגית של המאה ה-21 מאפשרת ליצור תקשורת בין התרבויות השונות; את התקשורת הזו ניתן לנצל להעמקת ההיכרות עם תרבות האחר, למציאת הערכים האוניברסליים המשותפים בצד הערכים הייחודיים לכל תרבות ותרבות ולפיתוח רב-שיח המאופיין בפתיחות, בהבנה ובכבוד הדדי.

המכללות להוראה מכשירות את אוכלוסיית מורי העתיד לסביבות עתירות מידע, לשינויים, למעברים מהירים ולחברה פלורליסטית, המדגישה את הייחוד התרבותי של כל קהילה וקהילה. היכרות והידברות בין-תרבותיות הן חיוניות להעמקת הידע והכבוד ההדדי למען עתיד אנושי נאור יותר.

לאור הרציונאל הנ"ל מפתח המרכז לטכנולוגיה ורב-תרבותיות מגוון תוכניות הפועלות במערכת החינוך המקשרות באמצעות פעילויות לימודיות-מקוונות בין מוסדות לחינוך מתרבויות שונות. הפעילויות כוללות: כנסים, קורסים ופעילויות העשרה לבתי הספר וממומנות חלקית על ידי משרד החינוך ועל ידי מתנדבים.

עד היום השתתפו בתכניות TEC כ-1000 סטודנטים להוראה, כ-500 מורים וכ15,000 תלמידים.