דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
מגוון תרבותי בעולם דיגיטלי

רציונל

המציאות הטכנולוגית של המאה ה-21 מאפשרת ליצור תקשורת בין תרבויות שונות; את התקשורת הזו ניתן לנצל להעמקת ההיכרות עם תרבות האחר, למציאת הערכים האוניברסליים המשותפים בצד הערכים הייחודיים לכל תרבות ותרבות ולפיתוח רב-שיח המאופיין בפתיחות, בהבנה ובכבוד הדדי.

מרכז TEC (המרכז לטכנולוגיה, חינוך ומגוון תרבותי) מוביל פרויקטים חינוכיים, המקשרים בין התרבויות השונות תוך שימוש בכלים דיגיטליים. המרכז עורך ב-24 בינואר 2012 את הכנס השמיני בנושא "מגוון תרבותי בעולם דיגיטלי". בכנס זה ישתתפו חוקרים ומובילי פרויקטים בארץ ובעולם, העוסקים בקישור בין תרבויות באמצעים דיגיטליים. הכנס מהווה הזדמנות להיכרות ולהחלפת דעות באשר למודלים, לגישות ולפרויקטים השונים המקשרים בין תרבויות באמצעות המרחב הדיגיטלי. בכנס יתקיימו הרצאות ושולחנות עגולים לדיון בסוגיות העולות מן המחקר ומיישומים בשדה.

ההרצאות יתקיימו בסביבת Elluminate המאפשרת העברת הרצאות סינכרוניות באמצעות מצגת ותקשורת קולית וטקסטואלית. ההשתתפות היא באמצעות מחשב מחובר לאינטרנט, אוזניות ומיקרופון.

הנושאים בכנס:

  •   אזרחות דיגיטלית בחברה רב-תרבותית
  •   הפער הדיגיטלי
  •   פרוייקטים במערכת החינוך המשלבות טכנולוגיה ורב-תרבותיות
  •   למידה בסביבה רב-תרבותית
  •   הכרות וגישור דיגיטלי בין תרבויות