דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
מגוון תרבותי בעולם דיגיטלי

 

מושב א': קישורים מקוונים בין תרבויות - היבט מחקרי

 
Dimensions of Bridging Intercivilizational Conflict and the Place of Virtual Dialogue
ד"ר בן מולוב, החוג המשולב למדעי החברה  ליישוב סכסוכים, אוניברסיטת בר אילן

מיצג זה יתמקד ביחסים שבין תרבות לבין סכסוכים והמאמצים למצוא להם פתרון בעידן גלובלי המאופיין ב"התנגשות הציוויליזציות". תיבחן חשיבותה של הזהות התרבותית שפעמים רבות נתפסת בידי הדת כבסיס לסכסוך, בייחוד בהקשר של הסכסוך הישראלי-ערבי. פרדיגמת "התנגשות הציוויליזציות" היא למעשה הרחבה של הסכסוך התרבותי והדתי. אולם במיצג זה יודגשו המאמצים שבוצעו ליצירת דיאלוג תוך שימוש בדת ובתרבות כגורמים חיוביים. בהקשר זה יוצגו מחקרים שונים שבהם התקשורת הווירטואלית סייעה בכינון ובחיזוק של קשר חיובי שכזה. לבסוף נדון בנושאים הנוגעים לשימוש באינטרנט בסביבה רב-תרבותית עולמית כדי לקדם תקשורת ושיח ברחבי הקשת הפוליטית והתרבותית.
 
Moodle for Teachers: Connecting Educators with Diverse Background from Around the World
Dr. Nellie Deutsch, ORT Harmelin Academic College of Engineering and Technology; ORT Gutman High School.
 
The presenter will discuss how a Moodle website attracts teachers with diverse backgrounds from around the globe. Integrating Technology for Active Lifelong Learning (IT4ALL) is a Moodle website that has become an informal volunteer network that caters to an internationally diverse population of educators from around the globe. The Moodle hosts free Moodle for Teachers (M4T) 4-week workshops at 4 levels: Orientation Beginners, Intermediate and Advanced. The M4T workshops provide hands-on activities that engage the participants in collaborative social learning. The participants are teachers who have come to learn how to use Moodle. The Moodle for Teacher workshops attracts participants of diverse cultural backgrounds from around the world  The members of the workshops claim to enjoy the international and social atmosphere of the workshops. Learning together with teachers from around the globe provides the participants with opportunities to learn about (a) other cultures, (b) various teaching environments, (c) schools around the world, and (d) the challenges involved in teaching. The students learn about cultural diversity and similarities that seem to exist in the teaching profession around the world.