דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
מגוון תרבותי בעולם דיגיטלי

חסויות וברכות


ברכת ראש המכון


‏ו' טבת, תשע"ב
 ‏24 ינואר, 2012  ברוכים מאוד כל הנאספים כאן ומעבר לימים ויבשות, מובילות מרכז TEC במכון מופ"ת: ד"ר מירי שינפלד, ד"ר איליין חוטר, ד"ר אסמאא גנאיים, וגב' רותי פלד, הרפרנטית לקידום התקשוב באגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך.
המרכז לטכנולוגיה ורב-תרבותיות מוביל מספר שנים לא מבוטל שיח בין תרבותי תוך שימוש בטכנולוגיות העומדות כיום לרשותנו ומסייעות לנו לקרב רחוקים ולבנות גשרים בין קרובים רחוקים.
עושר הנושאים והמיזמים שיוצגו בכנס זה מעיד בעיקר על כך שהטנגו המתחולל בין טכנולוגיה וחינוך הולך ונעשה צמוד והשניים הולכים יחדיו גם אם לעתים נראה שלא לכך נועדו. מובילות המרכז מתעקשות שלא לתת זכות קדימה לאף אחד מן המחוללים על רחבת הריקודים, תוך הבנה מלאה שתואם מושג תוך שיח בין שווים.
בשנים האחרונות אנו עדים להתרחבות משמעותית של שימוש באמצעי הוראה מגוונים אולם נראה שלא בהכרח דומה תחום דעת אחד למשנהו הן באשר לאופן הלמידה והחקר והן בפוטנציאל התרומה לשותפים.
אנו עדים בשנים האחרונות להעמקת הקיטוב בין קבוצות באוכלוסיות בארץ ובעולם ובמקרים לא מעטים אף לדמוניזציה של האחר וחוששתני שלא תהיה זו קלישאה לומר ששוב רק מהחינוך עשויה להיפתח התקווה.
אני מבקשת להודות למירי, אסמאא, ואיליין על התעקשותן, לכל השותפים ללמידה על הצטרפותם, לסטודנטים על פתיחותם ונכונותם ולכל המרצים על תרומתם.
אני מאחלת לכולנו כנס מעניין ומעורר לחשיבה ועשייה      
 
 ד"ר מיכל גולן
ראש מכון מופ"ת


בחסות                                                        בשיתוף
                                 

ISOC-IL.jpg