דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

סביבה 1


"סביבה 1" היא תכנית רב-תרבותית מקוונת שפותחה בשיתוף עם מרכז TEC. בתכנית משתתפים תלמידים מבתי ספר ממגזרים שונים: המגזר הערבי, המגזר היהודי דתי והמגזר היהודי חילוני. התלמידים נבחרו על-ידי המנחים להשתתף בקורס. העבודה נעשתה באמצעות הרשת החברתית שמפעיל מרכז TEC. התלמידים מחולקים לקבוצות עבודה מעורבות של שישה תלמידים בכל אחת, כאשר כל שני תלמידים בקבוצה הם מאחד המגזרים. לכל קבוצה יש מורה מנחה. את תכנית הלימודים בקורס מפתחים  המורים בקורס, בשיתוף עם מרכז TEC, והיא כוללת שיעורי בית, מבחנים, דיונים ונושאים העוסקים בסביבה. כל פעילות מתבצעת בלמידה שיתופית, תוך כדי שימוש בטכנולוגיות מתקדמות בהתאם למודל שפיתח מרכז  טק ( 2012, Hoter, Shonfeld, & Ganayem). בתחילת השנה התקשורת מתבצעת דרך טקסטים בכלים דיגיטליים שהוצגו למורים ולתלמידים. בהמשך משתתפים שלושה בתי ספר במקביל בשיעור שנקרא "טביעת רגל אקולוגית כראי ליהדות ולאיסלאם". לבסוף מתקיימת פגישת פנים-אל פנים ונערכות פעילויות בנושאי סביבה בכלים טכנולוגיים שנעשה בהם שימוש לאורך כל הפרויקט.
"סביבה 1" נועדה לקדם נושאים עיקריים העומדים על סדר היום של הדיון האקדמי כמו שבירת גבולות ודעות קדומות. הודות לפרויקט זה אנו מאמינים ששיתוף הפעולה מחזק  ומקדם את היחסים בין הלומדים בתכנית.

 
TEC