דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​​מחקר 

Publications and conference papers about the TEC Center


​​צוותים מקוונים אימון ודיעות קדומות, ​מירי שינפלד, אסמאא נ. גנאיים, אליין חוטר וג'ו ב' וולטרShonfeldGanayemHoterWalther_02.pdf​​​​​

​[שינפלד, מ. גנאיים, א. נ., חוטר, א., וולטר, ג'. (2015). צוותים מקווניםאמון ודעות קדומות. סוגיות בחברה הישראלית 19, 40-7.​]


Walther, J. B., Elaine, H., Ganayem, A., & Shonfeld, M. (n.d.). Computer-mediated communication and the reduction of prejudice: A controlled longitudinal field experiment among Jews and Arabs in Israel. Computers in Human Behavior. Elsevier. Retrieved 9 7, 2014, from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214004324​​
​​
Shonfeld, M., Hoter, E., & Ganayem, A. (2013). Connecting Cultures in Conflict through ICT in Israel. In R. S. P. Austin & W. J. Hunter (Eds.), Online Learning and Community Cohesion: Linking schools, (pp. 42-58), Routledge.

Shonfeld, M., Hoter, E. & Ganayem, A. (2013). Improving Collaborative Online Learning Using the TEC Model. In R. McBride & M. Searson (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2013 (pp. 1028-1033). Chesapeake, VA: AACE.

Hoter, E., Shonfeld, M. & Ganayem, A.N. (2012). TEC Center: Linking Technology, Education and cultural diversity, I-manager's journal of Educational Technology, 9 (1), 15-22.

Hoter, E., Ganayem, A. & Shoenfeld, M. (2012). Nine Considerations to Ensure that an Intercultural Intercollege Collaboration Leaves you on Cloud Nine and Isn't a Nine Day Wonder. In P. Resta (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2012 (pp. 1524-1528). Chesapeake, VA: AACE.

Shonfeld, M., Hoter, E. & Ganayem, A. (2012). "TEC" Center (Technology, Education and Cultural Diversity): Using ICT to increase equity and intercultural competence. In P. Resta (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2012 (pp. 1598-1605). Chesapeake, VA: AACE. 

Hoter, E., Shonfeld, M. & Ganayem, A. (2011). A model for building Trust in online learning. In M. Koehler & P. Mishra (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2011 (pp. 364-369). Chesapeake, VA: AACE.

Ganayem, A., Schonfeld, M., Hoter, E., & Walther, J. B. (2011). Virtual groups and the reduction of intergroup prejudice using CMC: A controlled, longitudinal field experiment among Jews and Arabs in Israel. Paper presented at the annual meeting of the National Communication Association, New Orleans.

Hoter, E., Ganayem, A. & Shonfeld, M. (2011). OICH - Online Inter-group Contact Hypothesis: a model for building bridges though online learning. Opening Gates in Teacher Education, 2011 - Education and Teacher Education in the Age of Globalization. Mofet Institute, Israel. 

Ganayem, A.Shonfeld, M. & Hoter, E. & Walter, J.(2010). Virtual Groups and the Reduction of Intergroup Prejudice: A Longitudinal Field Experiment Among Israeli Jews and Arabs.Inter Network: Intercultural Education as Project for Social Transformation. Malta. 

Shonfeld, M., Hotter, E. &Ganayem, A. (2009). Can Technology Bridge the Gap between Jewish and Arabs in Teacher Education. IAEI, Athens, Greece.

Hoter, E, Shonfeld, M. &Ganaim, A. (2009).Information and Communication Technology (ICT) in the Service of Multiculturalism .IRRODL, 10 (2).

Shonfeld, M., Hoter, E., Ganayam, A., Sloma, N. & Wated, H. (2008). Pride and Prejudice: How can ICT intervention reduce bias, stigmas and ethnic prejudice among prospective teachers?. In K. McFerrin et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2008 (pp. 4328-4330). Chesapeake, VA: AACE.

Hoter, E, Ganayem, A, Shonfeld, M. (2007) Building bridges between cultures in conflict in WIAOC 2007: Web heads in Action Online Convergence.

Hoter, E., Markowicz, H., Ganayem, A., Roger, A. &Shonfeld, M. (2007). How Effective are Intercultural Projects in Bridging between Different Cultures? Panel,  SITE, Orlando, USA

Ganaim, A., Shonfeld, M., Hoter, E. (2007). Faculty get connected to Multiculturalism conference. Chaise Conference, The Open University, Israel.
 
Hoter, E., Shonfeld, M. &Ganayem, A. (2006).Constructing bridges between cultures in conflict through an online teacher education course.  Proceeding of  International Conference on ICT, Bridge Building and Social Inclusion, Ireland.

Hoter, E., Markowicz, H., Ganayem, A., Austin, R. & Shonfeld, M. (2006). How effective are intercultural projects in bridging between different cultures?. In C. Crawford et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2006 (pp. 2545-2547).

Shonfeld, M., Hoter, E. & Ganayem, A. (2006). Shake Up and Wake Up the Faculty: A Model for Intervention in Technology Diffusion. In C. Crawford et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2006 (pp. 1335-1342). Chesapeake, VA: AACE.

Hoter, E., Shonfeld, M. &Ganayem, A. (2006). Can Technology Bridge the Gap between Jewish and Arabs in Teacher Education. MINERVA. Jerusalem


פרסומים ודפי כנס בעברית על מרכז TEC


רוזנר, ע., שונפלד, מ., חוטר, א. (2014). שיתופיות בקהילת מורי מורים בסביבה מקוונת, כנס מיט״ל-טכנולוגיות חדשות בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות,  תל-אביב..​
שינפלד, מ., חוטר,א. וגנאיים, א. (2011). קורס בינמכללתי “סביבות הוראה מתקדמות". הכנס השני בנושא מיומנויות המאה ה 21- בהוראה ובהכשרת מורים: מודלים פדגוגיים ושילובם במערכת החינוך, מכון מופ"ת
שינפלד, מ., חוטר, א. וקריץ, א. (2011). פגישה רב-תרבותית מקוונת עם אלופות ישראל בספורט במסגרת פרוייקט אמירים. ממ"ש:משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, 4.
שינפלד, מ., חוטר, א. גנאיים, א. (2011). קישורים רב-תרבותיים במציאות החינוכית של המאה ה-21. כנס בינלאומי צו השעה קשרי גומלין בין תרבויות בהוראה ובהשכלה האקדמית, מכללת אריאל בשומרון.
שינפלד, מ., חוטר, א. וגנאיים, א. (2011). מתקוונים לרב-תרבותיות. הכנס הארצי הראשון:חינוך בחברה מרובת תרבויות, מכללת קיי. (הרצאת עוגן).
שינפלד, מ. , גנאיים, א. וחוטר, א.(2008). הכנס הרב-תרבותי הרביעי: טכנולוגיה, רב-תרבותיות ושיתופיות. ירחון מכון מופ"ת, (33), 21 – 23. 
שינפלד, מ. , גנאיים, א. וחוטר, א. (2006). הפאזל הישראלי: קישורים רב-תרבותיים באמצעות טכנולוגיה. ירחון מכון מופ"ת.
-שינפלד, מ., חוטר,א. וגנאיים, א. (2005). שתוף פעולה בין מכללתי: כנס מקוון. כנס מיט"ל אוניברסיטת בן-גוריון.
שינפלד, מ., חוטר, א. וגנאיים, א. (2005). מה בין טכנולוגיה לרבתרבותיות? קדמה חברתית וקדמה טכנולוגית. כנס בין מכללתי.