דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
tec4scool-title.jpg
היום הבינלאומי במרכז TEC 12/04/16 

תוצרים של ילדים מהתוכניתאשכול  
אשכולות 5א, 5ב לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 12 לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 1א לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 6 לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 7 לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 11א ב לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 8ב לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 8א לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 101 לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 102 לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 102 לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 103 לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 104 לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 105 לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 105 לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 105 לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 105 לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 105 לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 105 לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 105 לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 105 לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 3אב לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 22אבג לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 22אבג לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 22אבג לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 15א לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 15ב לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 14א לצפיה בתוצרים לחץ כאן!, או לחץ כאן!
אשכול 14ב לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 11א לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 11ב לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 4 לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 3א לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 3א לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 3א לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 3א לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 3א לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 3א לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 3א לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 3א לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 3א לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 3א לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 3א לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 3א לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 3ב לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 3ב לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 3ב לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 3ב לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 3ב לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 3ב לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 3ב לצפיה בתוצר לחץ כאן!
אשכול 3ב לצפיה בתוצר לחץ כאן!