דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

שם המשחק: שילוב משחקי מחשב בלמידה

מופ"ת 2011 - הכנס השנתי לתקשוב בחינוך ובהוראה

 ד"ר עוזי מלמד - לשחק בכיתה? ברצינות?